Ansluta till Bluetooth och andra trådlösa enheter eller nätverksenheter

Du kan ansluta trådlösa telefoner, tangentbord, möss eller andra enheter till datorn. Sådana kan vara Bluetooth- och trådlösa nätverksenheter (Wi-Fi). Du kan även lägga till en nätverks-enhet i datorn, t.ex. en nätverksaktiverad skrivare, lagringsenhet eller Windows Media Center Extender.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ansluter Bluetooth-enheter och andra trådlösa enheter eller nätverksenheter till datorn (1:17)

Du behöver inte lägga till enheter som redan är anslutna till datorn med USB-kabel eller annan fast anslutning. Windows identifierar dem och visar dem automatiskt.

Bild av guiden Lägg till en enhet
Lista över enheter i guiden Lägg till en enhet

OBS

 • Ingen version av Windows Server har stöd för Bluetooth.

Visa alla

Lägga till en trådlös eller kabelansluten enhet

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Lägg till en enhet under Maskinvara och ljud och följ sedan instruktionerna.

  Om du inte ser den trådlösa eller kabelanslutna enheten som ska läggas till följer du instruktionerna nedan.

Mer information om hur du lägger till en trådlös skrivare eller en nätverksskrivare finns i installera en skrivare.

Söka efter en trådlös enhet

Om Windows inte kan identifiera en trådlös enhet som du vill lägga till i datorn följer här några tips.

 • Kontrollera att den enhet som du vill länka till (ansluta till) inte är inaktiverad, har dåligt batteri eller är i viloläge.

 • Kontrollera att du inte redan har lagt till enheten på datorn. Enheter som redan har lagts till visas inte i listan över enheter som du kan ansluta till i guiden Lägg till en enhet.

 • Kontrollera att enheten inte befinner sig för långt ifrån datorn, vanligtvis inom 1,8–2,7 m för de flesta Bluetooth-enheter eller inom 30,5 m för Wi-Fi-enheter. Om du inte är säker på om enheten är inom datorns räckvidd kan du försöka flytta den närmare datorn. Om det finns en vägg mellan enheten och datorn ska du försöka ställa enheten och datorn i samma rum.

 • Kontrollera att det inte finns andra enheter som stör den trådlösa enheten, t.ex. mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner eller andra trådlösa enheter.

 • Om datorn använder ett externt Bluetooth- eller Wi-Fi-kort ska du kontrollera att kortet fungerar korrekt och är korrekt anslutet och installerat.

 • Om datorn har inbyggd Bluetooth ska du kontrollera att Bluetooth-radiosändaren är påslagen. Detta kan även slå på och av mottagaren för det trådlösa nätverket. Många bärbara datorer har en extern omkopplare för att slå på och av sändaren. Om du inte är säker på hur du slår på den läser du informationen som följde med datorn eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Kontrollera att enheten går att identifiera. När en Bluetooth-enhet går att identifiera skickar den ut radiosignaler för att tala om för andra enheter och datorer var den finns. Läs informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats om du är osäker på hur du ställer in enheten så att den går att identifiera. En enhet (t.ex. trådlösa möss och tangentbord) har en knapp som du måste trycka på, medan andra enheter (t.ex. mobiltelefoner med Bluetooth-stöd) har en inställning på programmenyn som du måste välja för att de ska kunna identifieras.

 • Om du försöker lägga till en trådlös nätverksenhet måste den konfigureras för ditt trådlösa nätverk innan den kan läggas till på datorn. Om du inte är säker på hur du gör detta, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

  Obs!

  • Vissa Wi-Fi-enheter måste försättas i ett identifieringsläge som kallas WPS (Wireless Protected Setup) innan de kan identifieras. Se dokumentationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats för mer information.

 • Om du använder Bluetooth-programvara från en annan tillverkare än Microsoft kanske Windows inte kan identifiera din Bluetooth-enhet så att du kan lägga till den i datorn. Så här kontrollerar du om din Bluetooth-programvara kommer från Microsoft:

  1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen.

  2. Skriv Bluetooth i sökrutan på Kontrollpanelen och klicka sedan på Ändra Bluetooth-inställningar.

  3. Klicka på fliken Maskinvara i dialogrutan Bluetooth-inställningar och sök efter Microsoft Bluetooth Enumerator. Om du inte hittar det kommer Bluetooth-programvaran inte från Microsoft.

Söka efter en nätverksenhet

Här följer några tips om hur du hjälper Windows hitta den nätverksenhet som du vill lägga till på datorn.

 • Kontrollera att enheten redan är ansluten till samma nätverk som datorn tillhör. Om det är en kabelansluten nätverksenhet ska du kontrollera att den är ansluten till nätverket och påslagen. Om det är en Wi-Fi-enhet ska du kontrollera att den är påslagen och korrekt konfigurerad för att anslutas till nätverket. Om du inte är säker på hur du gör detta, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Kontrollera att du inte redan har lagt till enheten på datorn. Enheter som redan har lagts till visas inte i listan över enheter som du kan ansluta till i guiden Lägg till en enhet.

 • När du har anslutit en ny enhet till nätverket dröjer det några sekunder innan Windows upptäcker den.

 • Kontrollera att nätverkets brandvägg inte blockerar enheten från att visas i listan över enheter som du kan lägga till. Du kanske behöver aktivera nätverksidentifiering. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering.

 • Du kan inte lägga till alla nätverksenheter på en dator, även om du kan upptäcka enheten i nätverket. Om du vill ta reda på om en enhet kan anslutas till datorn, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • De flesta nätverksenheter kan bara upptäckas om de är i samma undernät i nätverket som datorn. Om nätverket består av flera sammankopplade undernätverk, försöker du ansluta enheten till samma undernätverk. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

 • Kontrollera att nätverksenheten har en IP-adress och en korrekt nätverksadress. De flesta nätverksroutrar tilldelar automatiskt IP-adresser när enheter ansluter till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

 • Kontrollera att enheten är konfigurerad att meddela sin närvaro i nätverket. Detta görs automatiskt för de flesta nätverksenheter. Mer information finns i dokumentationen till enheten eller på tillverkarens webbplats.

 • Om du har problem att identifiera eller para ihop med nätverksroutern eller annan nätverksenhet, försök uppdatera enhetens programvara. Enhetens programvara kallas inbyggd programvara. Gå till tillverkarens webbplats för att hitta uppdateringar av inbyggd programvara att ladda ner.