Kopiera information mellan filer

Du kan kopiera eller flytta information (t.ex. text och bilder) mellan filer och program med hjälp av ett temporärt lagringsutrymme som kallas för Urklipp. Urklipp syns inte så även om du använder det för att kopiera och klistra in information ser du det aldrig.

Illustration av text som flyttas eller kopieras till Urklipp och sedan klistras in i andra filer
Ett exempel på hur texten flyttas eller kopieras till Urklipp och sedan klistras in i andra filer
  1. Markera den information du vill kopiera genom att dra muspekaren över informationen i filen.

    Bild av markerad text
    Text markerad i Anteckningar
  2. Högerklicka på den markerade informationen och klicka på Kopiera och kopiera den till Urklipp.

  3. Öppna filen som du vill kopiera till, högerklicka på det ställe där informationen ska klistras in och klicka på Klistra in.

Obs!

  • Du kan kopiera alla typer av information (inklusive ljud och bild) på samma sätt. I Paint kan du t.ex. markera en del av en bild och kopiera till Urklipp för att sedan klistra in den i ett annat program som kan visa bilder. Du kan också kopiera och klistra in hela filer från en mapp till en annan. Det enklaste sättet att kopiera och klistra in är att använda tangentbordsgenvägarna Ctrl+C (kopiera) och Ctrl+V (klistra in).

  • Urklipp innehåller ett block med information i taget. Varje gång du kopierar information till Urklipp ersätts det gamla innehållet i Urklipp med det nya.