Bränna video-DVD-skivor: vanliga frågor och svar

Här följer svar på några vanliga frågor om att bränna video-DVD-skivor med Skapa DVD (i Windows). Mer information om hur du bränner en DVD med Windows DVD-bränning finns i Bränna en video-DVD-skiva med Windows Skapa DVD.

Visa alla

Vilka enheter kan jag använda när jag vill spela upp en DVD-skiva som jag har bränt med Skapa DVD (i Windows)?

Du kan spela upp DVD-skivan på en vanlig DVD-spelare som är ansluten till TV:n eller med en mediespelare på datorn, förutsatt att den kan spela upp DVD-skivor. Om du vill spela DVD-skivan på datorn måste det också finnas ett uppspelningsprogram för DVD installerat.

Vilka typer av inspelningsbara DVD-skivor ska jag använda när jag bränner en DVD med hjälp av Skapa DVD (i Windows)?

Vilken typ av inspelningsbar DVD-skiva du ska välja beror på vilken DVD-brännare och DVD-spelare du har. Vissa DVD-brännare kan bara bränna på vissa typer av inspelningsbara DVD-skivor. Med vissa DVD-brännare kan du t.ex. endast bränna på skivor av typen DVD+R eller DVD+RW, medan andra DVD-brännare stöder flera olika typer av inspelningsbara DVD-skivor.

Du kan inte heller spela upp alla typer av DVD-skivor på alla DVD-spelare och DVD-ROM-enheter. Information om vilka typer av DVD-skivor som DVD-spelaren eller DVD-ROM-enheten i datorn stöder finns i dokumentationen till spelaren/enheten och på tillverkarens webbplats. Vanliga DVD-spelare kan i regel spela upp skivor av typen DVD+R eller DVD-R.

Du kan bränna en DVD-skiva med Skapa DVD (i Windows) på följande typer av inspelningsbara eller återskrivningsbara DVD-skivor, förutsatt att din DVD-brännare stöder bränning på dessa typer av skivor: DVD+R, DVD+RW, DVD-R och DVD-RW. Dessa inspelningsbara eller återskrivningsbara DVD-skivor kan vara enkel- eller dubbelsidiga (Dual Layer).

I nedanstående lista finns en uppskattning av hur mycket video som får plats på en DVD-skiva som du bränner med hjälp av Skapa DVD (i Windows).

DVD-medietyp
Genomsnittlig mängd av video och ljud

DVD-R, DVD+R, DVD+RW och DVD-RW

150 minuter

DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL och DVD-RW DL

300 minuter

Vad är skillnaden mellan de återskrivningsbara skivorna (DVD+RW/-RW) och engångsskivorna (DVD-R/+R)?

Med en återskrivningsbar DVD-skiva kan du bränna flera gånger på DVD-skivan. När du bränner en video på en skiva av typen DVD+RW eller DVD-RW som redan innehåller data, raderas alla befintliga data på skivan. Kontrollera därför att DVD-skivan inte innehåller data som du vill behålla.

På skivor av typen DVD+R och DVD-R går det endast att bränna en video en gång.

Vad avgör hur lång tid det tar att bränna en DVD-skiva?

Följande faktorer är avgörande för hur lång tid det tar att bränna DVD-skivan:

  • Tillgängliga systemresurser på datorn. Datorns processorhastighet, mängden tillgängligt utrymme på hårddisken, grafikkortet och storleken på minnet påverkar tiden det tar att koda videon och bränna den på en DVD-skiva.

  • DVD-brännarens hastighet och vilken typ av inspelningsbar DVD-skiva du använder. Hastigheten på DVD-brännaren är förstås viktig för tiden det tar att bränna en DVD-skiva, men även skivans hastighet har betydelse. Mer information om hur du väljer lämplig brännhastighet finns i Ändra inställningar för video-DVD i Windows Skapa DVD.

  • Längden på videon och/eller bildspelet på DVD-skivan. När du använder Windows DVD-bränning för att skapa en DVD-skiva måste bildspel och alla video- och ljudfiler först konverteras till ett video- och ljudfilsformat som kan spelas upp på en DVD-spelare. Under denna process kodas video till videoformatet MPEG-2 och tillhörande ljud till Dolby Digital-ljud. Ju större video- och ljudfilerna är, desto längre tid tar de att bränna.

Hur skapar jag scener på DVD:n?

Scenerna på DVD-skivan skapas beroende på filernas typ och hur många filer du lägger till på skivan. Du får bättre kontroll över hur scenerna visas på DVD-skivan om du känner till hur scenerna skapas i Skapa DVD (i Windows). Det kan finnas upp till 18 scener på en DVD-skiva.

Om du lägger till fler än en videofil eller en kombination av videofiler och bilder, skapas en scen för varje videofil och en för bildspelet.

Om det endast finns en videofil eller ett bildspel på DVD-skivan skapas:

  • Flera scener baserat på tidstämplar så att video som har spelats in vid ungefär samma tidpunkt hålls samman (om videofilen innehåller tidstämplar).

    Tidstämplar läggs till av DV-kameran när video spelas in. Därför finns informationen om tidstämplar även i den importerade videofilen.

  • Flera scener för den tillagda videofilen genom att videon delas upp i flera delar med samma längd. Sedan skapas en scen för varje videosegment (om videofilen saknar tidstämplar).

  • Flera scener för bildspelet genom att bildspelet delas upp i flera delar med samma längd. Sedan skapas en scen för varje del.

Vad gör jag om jag har problem med videofilter i Skapa DVD (i Windows)?

Om du har problem som kan härledas till video- eller ljudfilter kan du försöka stänga av videofiltren. Mer information om videofilter i Windows DVD-bränning finns i Videofilter i Skapa DVD (i Windows): vanliga frågor och svar.