Expandera fönster lodrätt på skrivbordet med Snap

Du kan använda Snap för att expandera fönster lodrätt, till exempel när du vill läsa långa dokument.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du expanderar fönster vertikalt på skrivbordet med Snap (1:03)

Så här expanderar du ett fönster lodrätt

  1. Peka på över- eller underkanten av fönstret tills pekaren förvandlas till en dubbelsidig pil Bild av en lodrät pil som visar att fönstrets höjd kan ändras.
  2. Dra kanten på fönstret till över- eller underkanten på skärmen om du vill expandera fönstret till hela skrivbordets höjd. Fönstrets bredd ändras inte.

Om du vill återställa fönstret till ursprunglig storlek drar du undan namnlisten från skrivbordets överkant eller drar underkanten från skrivbordets nederkant.

Obs!

  • Snap fungerar inte på vissa program som har anpassade fönsterfunktioner.