Formatera diskar och enheter: vanliga frågor och svar

Hårddiskar är primära lagringsenheter på datorn som måste formateras för att kunna användas. När du formaterar en disk konfigurerar du den med ett filsystem så att information kan lagras på disken i Windows. Hårddiskar i nya datorer som körs på Windows är färdigformaterade. Om du köper en ytterligare hårddisk för att utöka datorns lagringsförmåga behöver hårddisken kanske formateras.

Lagringsenheter som USB-flash-enheter och flash-minneskort är vanligtvis färdigformaterade av tillverkaren, och du behöver förmodligen inte formatera dem. CD-skivor och DVD-skivor har däremot andra format än hårddiskar och flyttbara lagringsenheter. Det finns mer information om att formatera CD- och DVD-skivor i Vilket cd- eller dvd-format ska jag använda?.

Varning!

  • Formatering raderar alla befintliga filer på en hårddisk. Om du formaterar en hårddisk som innehåller filer tas filerna bort.

Här följer svar på vanliga frågor om formatering av diskar och enheter.

Visa alla

När behöver jag formatera en disk eller enhet?

Normalt endast när ytterligare lagringsutrymme läggs till datorn. Om en ny hårddisk installeras på datorn måste den formateras med ett filsystem, till exempel NTFS, innan Windows kan lagra filer på den.

Hur gör jag för att formatera en hårddisk?

Innan en hårddisk kan formateras måste först en eller flera partitioner skapas på den. När hårddisken partitionerats kan respektive partition formateras. (Termerna volym och partition betyder ofta samma sak.) Du kan partitionera hårddisken så att den innehåller en enkel volym eller flera volymer. Varje volym tilldelas en enhetsbeteckning. Mer information finns i Skapa och formatera en hårddiskpartition.

Vilket filsystem ska jag använda?

För denna version av Windows är bästa alternativet för hårddiskar NTFS. Vissa äldre versioner av Windows kräver FAT32. Så i vissa fall, till exempel för en dator med flervalsstart, krävs FAT32. Mer information finns i Konvertera en hårddisk eller partition till FAT32-format.

Vad är en snabbformatering?

Snabbformatera är ett formateringsalternativ där en ny filtabell skapas på en hårddisk, men disken skrivs inte över eller raderas. Snabbformatering är mycket snabbare är normal formatering, då alla befintliga data på hårddisken raderas.

Vad är partitioner och volymer?

En partition är ett område på en hårddisk som kan formateras och tilldelas en enhetsbokstav. På en standarddisk (den vanligaste disktypen) består en volym av en formaterad primär partition eller logisk enhet. (Termerna volym och partition betyder ofta samma sak.) Systempartitionen benämns normalt med bokstaven C. Bokstäverna A och B används uteslutande för löstagbara enheter eller diskettenheter. Vissa datorer har hårddiskar som partitioneras som en enkel partition, så att hela hårddisken benämns med bokstaven C. Andra typer av datorer har ytterligare en partition som innehåller återställningsverktyg, om informationen på C-partitionen skadas eller blir oanvändbar.

Hur skapar jag fler partitioner?

Du kan endast skapa fler partitioner eller volymer om hårddisken innehåller ledigt utrymme (oformaterat utrymme som inte utgör en del av en befintlig partition eller volym). Skapa ledigt utrymme genom att förminska volymen eller genom att använda ett partitioneringsverktyg från tredje part. Mer information finns i Kan jag partitionera om hårddisken?

Hur lägger jag till en ny hårddisk?

Om du ska lägga till en intern hårddisk ska du läsa informationen som medföljde den nya hårddisken. Om du installerar en extern hårddisk som ansluts med USB-kabel, bör den här versionen av Windows känna igen hårddisken. Om den här versionen av Windows inte känner igen disken ska du titta i Skapa och formatera en hårddiskpartition.

Vad innebär en omformatering av min hårddisk?

Att formatera om innebär att formatera en hårddisk eller partition som redan är formaterad eller innehåller data. Formaterar du om en disk, raderas alla data på disken.

I några tidigare versioner av Windows rekommenderades användare ibland att formatera om en hårddisk och installera om Windows för att korrigera allvarliga datorproblem. Omformateringen löste problemet på bekostnad av alla data som sparats på datorn. Därefter fick användaren installera om alla program från de ursprungliga installationsfilerna eller installationsskivorna för att sedan återställa personliga filer, som dokument, musik och bilder, från tidigare gjorda säkerhetskopior.

Den här versionen av Windows erbjuder ett antal mindre drastiska återställningsalternativ som är bättre utgångspunkter när du behöver korrigera problem med datorn. Mer information hittar du i Windows Hjälp och support om du söker efter "återställningsalternativ". Att formatera om hårddisken och installera om alla program bör betraktas som en sista utväg, efter att alla andra återställnings- och diagnostikalternativ har prövats.

Varför får jag ett felmeddelande när jag försöker formatera om hårddisken?

Det går inte att formatera om en disk eller partition medan den används, inklusive den partition som innehåller Windows. Det här är en säkerhetsfunktion, som hindrar dig från att ta bort Windows av misstag. Om du vill formatera om datorns hårddisk och installera om Windows, startar du om datorn med hjälp av installationsskivan för Windows (det här kallas för att starta från installationsskivan). Under installationsprocessen kan du partitionera och formatera om hårddisken och därefter installera om Windows. Den här processen kommer att radera alla filer och program på hårddisken, så glöm inte att säkerhetskopiera dina data och program innan du börjar. Mer information hittar du om du gör en sökning i Windows Hjälp och support efter "installera och installera om Windows".