Få hjälp med TV-mottagarkortet

En TV-mottagare är en enhet med vilken du kan se på och spela in TV på datorn. Mer information finns i Hur tittar jag på eller spelar in från TV på datorn?

Bild av ett TV-mottagarkort
Ett typiskt TV-mottagarkort

Om du har problem med ditt TV-mottagarkort kan du gå till tillverkarens webbplats för programuppdateringar och teknisk support. Om ditt TV-mottagarkort redan var installerat på datorn kontaktar du datortillverkaren. (Gå till Computer Manufacturers' Contact Information page på Microsofts webbplats för hjälp och support om du vill se en lista över kontakter.)

Nedan följer webbplatserna för några av de vanligaste tillverkarna av TV-mottagarkort: