Du kan använda BitLocker-diskkryptering för att skydda alla filer som är lagrade på enheten där Windows är installerat (operativsystemenheten) och på fasta dataenheter (t.ex. interna hårddiskar). Du kan använda BitLocker To Go för att skydda alla filer som är lagrade på flyttbara dataenheter (t.ex. externa hårddiskar eller USB-flashminnen).

Till skillnad från Krypterande filsystem (EFS), som gör att du kan kryptera enskilda filer, krypterar BitLocker hela enheten. Du kan logga in och arbeta med dina filer som vanligt, men BitLocker kan se till att hackare inte kommer åt de systemfiler de behöver för att kunna ta reda på ditt lösenord, eller få tillgång till din enhet genom ta bort den från datorn och installera den i en annan dator.

När du lägger till nya filer på en enhet som är krypterad med BitLocker krypteras de automatiskt. Filerna är bara krypterade så länge de ligger på den krypterade enheten. Filer som kopieras till en annan enhet eller dator dekrypteras. Om du delar filer med andra användare, t.ex. via ett nätverk, är filerna krypterade medan de är lagrade på den krypterade enheten, men de kan öppnas som vanligt av behöriga användare.

Om du krypterar operativsystemenheten kontrollerar BitLocker datorn under starten och söker efter förhållanden som kan representera en säkerhetsrisk (t.ex. en ändring av BIOS eller ändringar av startfiler). Om en potentiell säkerhetsrisk identifieras låser BitLocker operativsystemenheten och en särskild BitLocker-återställningsnyckel krävs för att låsa upp den. Du måste komma ihåg att skapa denna återställningsnyckel när du aktiverar BitLocker för första gången, i annat fall kan du förlora tillgången till dina filer för all framtid. Om datorn har ett TPM-chips (Trusted Platform Module) används det av BitLocker för att försegla de nycklar som används för att låsa upp den krypterade operativsystemenheten. När du startar datorn frågar BitLocker TPM-chipset efter nycklarna till enheten och låser upp den.

Om du krypterar dataenheter (fasta eller flyttbara) kan du låsa upp en krypterad enhet med ett lösenord eller ett smartkort, eller ange att enheten automatiskt ska låsas upp när du loggar in på datorn.

Du kan stänga av BitLocker när som helst, tillfälligt eller permanent, genom att dekryptera enheten.

Obs!

 • Det går bara att kryptera diskar med BitLocker-diskkryptering i Windows 7-utgåvorna Ultimate och Enterprise.

  Om du använder en skärmläsarapp kan du inte höra BitLocker-skärmar som visas före välkomstskärmen, t.ex. BitLocker-skärmen för PIN-kod eller återställningsskärmen för BitLocker.

Visa alla

Så här aktiverar du BitLocker

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du aktiverar BitLocker (1:15)
 1. Öppna Bitlocker-diskkryptering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Bitlocker-diskkryptering.

 2. Klicka på Aktivera BitLocker. Nu öppnas konfigurationsguiden för BitLocker. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Följ anvisningarna i guiden.

Så här inaktiverar du BitLocker helt eller tillfälligt

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du inaktiverar BitLocker (0:55)
 1. Öppna Bitlocker-diskkryptering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Bitlocker-diskkryptering.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Inaktivera BitLocker tillfälligt genom att klicka på Pausa skydd och sedan på Ja.

  • Om du vill inaktivera BitLocker och dekryptera enheten klickar du på Inaktivera BitLocker och sedan på Dekryptera enhet.