Hur lägger jag till ytterligare föräldrakontrollfunktioner?

Om datorn är ansluten till en domän är Barnspärr inte tillgängligt.

Förutom de grundläggande kontrollerna i Windows kan du installera ytterligare föräldrakontrollfunktioner från andra tjänstleverantörer, som kan användas tillsammans med Barnspärr för att kontrollera hur dina barn använder datorn. Till exempel ingår funktioner som webbfiltrering och aktivitetsrapportering inte i den här versionen av Windows, men du kan installera ytterligare föräldrakontrollfunktioner genom en separat tjänstleverantör. Om du vill göra det måste du först ladda ned och installera dessa föräldrakontrollfunktioner.

Mer information om ytterligare kontroller finns i Söker du efter webbfiltrering och aktivitetsrapporter i Windows Barnspärr?

Hör med tillverkaren om du vill ha information om hur du använder specifika spärrar som du redan har installerat.

Lägga till ytterligare spärrar

För att kunna lägga till ytterligare spärrar måste du först installera de ytterligare spärrarna som du har fått från en separat tjänstleverantör.

  1. Installera de spärrar som du vill lägga till.

  2. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Välj leverantören för de spärrar som du vill lägga till i rutan Markera en provider under Ytterligare kontroller. Du måste installera de ytterligare spärrarna även om det inte finns någon ruta för Markera en provider.

  4. Klicka på det användarkonto där du vill lägga till de ytterligare spärrarna.

  5. Om ett konfigurationsfönster visas för de ytterligare spärrarna följer du anvisningarna på skärmen.

    Om inget konfigurationsfönster visas hör du med tillverkaren för att få information om hur du konfigurerar spärrarna.

Obs!

  • Hör med tillverkaren om du har installerat ytterligare spärrar som inte visas i Barnspärr.