Hur vet jag om Windows 7 är aktiverat?

Så här kontrollerar du aktiveringsstatusen för Windows:

  1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

  2. Datorns aktiveringsstatus visas under Windows-aktivering.

Mer information finns i Aktivera Windows 7: vanliga frågor och svar.