Hur tar jag reda på om BIOS stöder BitLocker-diskkryptering?

Om du vill använda BitLocker-diskkryptering med säkerhetsprogramvaran Trusted Platform Module (TPM) för att skydda operativsystemsenheten, måste datorn ha ett kompatibelt BIOS. Om BitLocker och snapin-modulen för TPM-hantering inte verkar fungera med din TPM-maskinvara och BIOS, kontaktar du maskinvarutillverkaren för att få specifik information om konfiguration och felsökning.

BitLocker kan också användas för att skydda operativsystemsenheten i datorer som inte har kompatibel TPM-säkerhetsmaskinvara. I så fall måste en USB-flash-enhet med en BitLocker-startnyckel sättas in i datorn innan den startas. Om du vill använda BitLocker utan TPM måste datorns system-BIOS kunna använda USB-flash-enheter under den tidiga startprocessen.

Som standard när du startar installationsguiden för BitLocker på en operativsystemsenhet från Kontrollpanelen eller Windows Utforskaren, kontrollerar den om det finns en kompatibel TPM-modul innan BitLocker aktiveras. Om du vill använda BitLocker på datorer där det inte finns någon kompatibel TPM, måste du ändra grupprincipinställningen Kräv ytterligare autentisering vid start och markera kryssrutan Tillåt BitLocker utan kompatibel TPM. Detta gör att BitLocker kan använda nyckelinformation som är lagrad på en USB-enhet för att kryptera innehållet på enheten. När enheten krypteras med den här metoden måste du sätta i USB-nyckeln varje gång datorn startas för att autentisera att du har behörighet till innehållet på enheten.

Obs!

  • Om du använder BitLocker på datorer som kör Windows Vista eller Windows Server 2008, kan du aktivera grupprincipinställningen Kräv ytterligare autentisering vid start (Windows Server 2008 och Windows Vista) för att konfigurera val av startmetoder för de datorerna.

När du först aktiverar BitLocker och innan du krypterar en enhet kan du testa tillgängligheten för USB-flash-enheter under start. Om din BIOS inte har den funktionalitet som krävs kan du inte kryptera enheten.

Mer information om systemkraven för BitLocker finns i BitLocker-diskkryptering: Teknisk översikt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140226).

Ytterligare referenser