Hur ändrar jag webbläsarinställningarna?

Du kan använda Internetalternativ på Kontrollpanelen när du vill ändra webbläsarinställningar.

Visa alla

Ändra Internetanslutningsinställningar

Använd fliken Anslutningar under Internetalternativ när du vill skapa en Internetanslutning, lägga till eller ändra inställningar för fjärranslutning och virtuella privata nätverk (VPN) eller när du vill ändra inställningar för lokala nätverk (LAN).

 1. Öppna Internetalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Nätverk och Internet och klicka på Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Anslutningar.

Mer information om hur du ändrar inställningarna för Internetanslutning finns i följande avsnitt:

Ändra proxyserverinställningar

En proxyserver är en dator som fungerar som en brygga mellan en webbläsare och Internet. Proxyservrar sparar en kopia av ofta använda webbsidor vilket kan förbättra webbprestandan. När en webbläsare begär en webbsida som finns sparad i proxyserverns samling (dess cache-minne) levereras den av proxyservern, vilket går snabbare än att gå via Internet. Proxyservrar kan även förbättra säkerheten genom att filtrera bort visst webbinnehåll och skadliga program.

Proxyservrar används oftast i nätverk som tillhör organisationer och företag. Privatpersoner som ansluter till Internet hemifrån använder vanligen ingen proxyserver.

Mer information om hur du ändrar proxyserverinställningar får du om du söker i hjälpsystemet i webbläsaren.

Ändra färg och teckensnitt för webbsidor

I de flesta webbläsare kan du välja vilka teckensnitt och färger som ska användas för att visa webbsidor. Dessa inställningar påverkar inte webbsidor som är utformade för att förhindra ändring av färger och teckensnitt. Om du vill använda egna inställningar för färger och teckensnitt på alla webbsidor, oberoende av om de har definierats av webbplatskonstruktören, kan du åsidosätta webbplatsens inställningar för färger och teckensnitt.

Ange teckensnitt och färger för webbplatser

 1. Öppna Internetalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Nätverk och Internet och klicka på Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Allmänt och gör sedan ett eller båda av följande alternativ:

  • Klicka på Teckensnitt för att ändra teckensnitt. Ange de teckensnitt som du vill använda och klicka sedan på OK.

  • Om du vill ändra färger klickar du på Färger och avmarkerar kryssrutan Använd Windows-färger. Klicka på varje färgruta, klicka på den färg du vill byta till och klicka sedan på OK. När du är klar klickar du på OK.

 3. Klicka på OK.

Åsidosätta inställda teckensnitt och färger på webbplatser

 1. Öppna Internetalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Nätverk och Internet och klicka på Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Hjälpmedel.

 3. Markera kryssrutorna Ignorera färger som anges på webbsidor, Ignorera teckensnittsstilar som anges på webbsidor och Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor och klicka sedan på OK två gånger.

Blockera popup-fönster

Ett popup-fönster är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker. Popup-fönster öppnas ofta så snart du anländer till en webbplats, och skapas vanligen av annonsörer. I de flesta webbläsare kan du förhindra att popup-fönster visas.

Information om hur du blockerar popup-fönster får du om du söker i hjälpsystemet i webbläsaren.

Kontrollera installationen av tilläggskomponenter

Webbläsartillägg förser webbläsaren med fler funktioner (t.ex. extra verktygsfält, animerade muspekare, aktiesymboler och popup-blockerare). Många tilläggskomponenter kommer från Internet, och du blir oftast tillfrågad innan de installeras. Vissa kan emellertid installeras utan att du vet om det. Detta kan hända om tillägget ingick i ett annat program som du installerat. Vissa tilläggskomponenter installeras tillsammans med Windows.

Information om hur du kontrollerar installationen av tilläggskomponenter får du om du söker i hjälpsystemet i webbläsaren.