Hur ändrar jag utseendet på Windows Media Center?

Om du använder Windows Media Center när du tittar på TV på datorn, kan bilden på skärmen eller TV:n vara utdragen, eller så kan det finnas onödiga kanter runt bilden. Det beror på att bredd–höjd-förhållandet inte är korrekt. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att ändra bildskärmsinställningarna i Media Center.

Bild av Media Center som visar marginaler på ömse sidor om skärmen
Ändra bildskärmsinställningarna i Media Center

Innan du ändrar några inställningar i Media Center måste du se till att bildskärmsinställningarna för skärmens eller TV:ns maskinvara är konfigurerade korrekt och att du använder bästa möjliga anslutning för att ansluta datorn till bildskärmen. Information om olika typer av videoanslutningar finns i Ansluta datorn till en TV.

Visa alla

Ändra bredd–höjd-förhållandet för en viss kanal

Om du har problem med bildens bredd–höjd-förhållande på bara några TV-kanaler, kan du använda zoomfunktionen och ändra dimensionerna för de kanalerna.

  1. Högerklicka på videon medan du tittar på TV och klicka sedan på den högra pilen för att rulla till avsnittet Zooma.

  2. Klicka på Zooma 1, Zooma 2, Zooma 3 och Zooma 4 för att testa de olika zoomlägena och se vilket som tar bort kanterna och utvidgar bilden på rätt sätt.

Obs!

  • Om du använder en fjärrkontroll för Media Center, trycker du på MORE för att gå till avsnittet Zooma.

  • Det är inte säkert att zoomalternativen finns för alla digitala TV-kanaler.

Ändra det övergripande bredd–höjd-förhållandet

Om problemet med bildvisningen uppträder för alla kanaler, även för gränssnittet för själva Media Center, bör du ändra den allmänna bildskärmsupplösningen från bredbildsskärm (16:9) till standardskärm (4:3) eller tvärtom. Gör så här:

  1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Konfigurera Windows Media Center och klicka sedan på Konfigurera TV eller bildskärm.

  2. Följ anvisningarna, och klicka på Standard (4:3) eller Widescreen (16:9) när du uppmanas att välja en bildskärmsbredd.

  3. Välj rätt bildskärmsupplösning, och slutför sedan anvisningarna efter behov. Du kanske behöver testa mer än en upplösningsinställning för att hitta den som ser bäst ut på din bildskärm.

Tips!

  • Om Media Center inte är i helskärmsläge kan du snabbt ändra det övergripande bredd–höjd-förhållandet från 4:3 till 16:9 (eller tvärtom) genom att hålla ned Ctrl samtidigt som du ändrar storleken på fönstret med musen. Du kan även växla till helskärmsläge genom att klicka på MaximeraBild av knappen Maximera. Då anpassas bredd–höjd-förhållandet automatiskt så att det matchar skärmen.