Hur utför jag avancerade sökningar i Windows Media Player?

Du kan använda sökfunktionen för att hitta objekt som stämmer överens med vissa sökvillkor i Windows Media Player-biblioteket eller i musiktjänster online. Alla sökresultat visas i informationsfönstret. Du kan även komma åt länkar till träffar i specifika bibliotekskategorier genom att klicka på sökrutans listrutepil.

Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till biblioteki spelarens övre högra hörn.

I följande exempel visas avancerade sökningar som du kan utföra i sökrutan i Windows Media Player:

Visa alla

Hitta en viss låt, skiva eller artist

Om du vill söka efter en viss låt, skiva eller artist skriver du ett eller flera ord i sökrutan. Om du till exempel vill hitta alla låttitlar, albumtitlar eller artistnamn som innehåller ordet Prince skriver du Prince i sökrutan.

Observera att om du bara skriver ett fyrsiffrigt tal i sökrutan så söker spelaren efter sånger och skivor som släpptes det året, utöver de låtar och albumtitlar som innehåller talet. Du kan förfina sökresultaten för en låt- eller albumtitel som innehåller ett fyrsiffrigt tal, till exempel Prince-låten "1999", genom att ta med ytterligare ett eller flera ord i sökningen. Om du till exempel vill hitta Prince-låten "1999" skriver du 1999 Prince i sökrutan.

Utesluta objekt från sökningen

Om du vill utelämna ett objekt använder du INTE eller ett bindestreck (-). Skriv till exempel Wilco INTE "Sky Blue Sky" om du vill visa alla låtar av Wilco förutom de som är med på skivan Sky Blue Sky. Om du skriver -Rock visas alla låtar utom de som tillhör genren Rock. Tänk på att INTE måste skrivas med stora bokstäver.

Om du vill söka efter en exakt fras sätter du citattecken (") runt den. Skriv till exempel "Klassisk musik" om du vill söka efter objekt som innehåller hela frasen.

Kombinerad sökning

Om du vill göra en kombinerad sökning använder du ELLER. Om du till exempel vill söka efter alla låtar med Thomas Ledin eller Håkan Hellström skriver du "Thomas Ledin" ELLER "Håkan Hellström". Om du vill hitta alla låtar som tillhör genren Rock eller Jazz skriver du Rock ELLER Jazz. Tänk på att ELLER måste skrivas med stora bokstäver.

Söka med två attribut

Om du vill söka på två attribut använder du OCH eller mellanslag. Skriv till exempel Wilco OCH "Sky Blue Sky" om du vill visa alla låtar av Wilco som finns med på skivan Sky Blue Sky. Om du skriver Kompositör:Beethoven Dirigent:"Esa Pekka Salonen" visas musik som komponerats av Beethoven där Esa Pekka Salonen dirigerar. Tänk på att OCH måste skrivas med stora bokstäver.

Söka med medieinformationsattribut

Om du vill begränsa sökningen till ett visst medieinformationsattribut använder du formatet Attribut:Objektet du söker efter. Om du till exempel vill hitta alla låtar som tillhör genren Rock skriver du Genre:Rock. Om du vill hitta all musik som komponerats av Beethoven skriver du Kompositör:Beethoven. I nedanstående tabell visas olika exempel på sökord och hur de används.

Om du söker Använd det här Exempel
Om du söker

Album- eller CD-titel

Använd det här

Album:

Exempel

album:"Sky Blue Sky"

Om du söker

Huvudartist

Använd det här

AlbumArtist:

Exempel

albumartist:Wilco

Om du söker

Huvudartist eller medverkande artist

Använd det här

Artist:

Exempel

artist:Wilco

Om du söker

Kompositör

Använd det här

Kompositör:

Exempel

kompositör:"Jeff Tweedy"

Om du söker

Dirigent

Använd det här

Dirigent:

Exempel

dirigent:"Esa Pekka Salonen"

Om du söker

Innehållsleverantör

Använd det här

Innehållsleverantör:

Exempel

innehållsleverantör:Butiksnamn

Om du söker

Medverkande artist

Använd det här

Medverkandeartist:

Exempel

medverkandeartist:"Kalle Moraeus"

Om du söker

Genre

Använd det här

Genre:

Exempel

genre:rock

Om du söker

Innehållets varaktighet i sekunder

Använd det här

Längd:

Exempel

längd:245

Om du söker

Är innehållet skyddat av användningsrättigheter?

Använd det här

Skyddad:

Exempel

skyddad:<ja/nej>

Om du söker

Klassificering av innehåll (både användar- och dataleverantörsklassificering)

Använd det här

Klassificering:

Exempel

klassificering:4

Om du söker

Objektets titel

Använd det här

Titel:

Exempel

titel:"Sommaren är kort"

Observera att sökningarna inte är skiftlägeskänsliga, förutom när du gör kombinerade sökningar med INTE, ELLER eller OCH. Tänk också på att det inte får vara några mellanrum mellan sökordet, kolonet och texten du skriver. Citattecken behövs bara för sökordsfraser som innehåller flera ord, vilket är vanligt i albumtitlar och artisternas namn, samt om du vill söka efter en exakt fras.

Om du är i en bibliotekskategori som inte använder det sökvillkor som du anger (om du till exempel söker efter ett artistnamn när du befinner dig i genrekategorin) söker spelaren i alla andra kategorier i biblioteket och visar träffarna i informationsfönstret. Du kan också se resultatet genom att klicka på sökrutans listrutepil.

Ett snabbt sätt att ta bort föregående sökvillkor från sökrutan är att klicka på knappen Rensa sökrutanBild av knappen Rensa sökning.