Hur kontrolleras problem i Åtgärdscentret?

I Åtgärdscentret kontrolleras flera säkerhets- och underhållsrelaterade funktioner på datorn, vilket hjälper till att ange datorns övergripande prestanda.

När statusen för en övervakad funktion ändras (t.ex. om antivirusprogrammet blir för gammalt) visas ett meddelande i meddelandefältet i Aktivitetsfältet, statusen för funktionen i Åtgärdscentret ändrar färg för att avspegla hur viktigt meddelandet är och en åtgärd rekommenderas.

Så här ändrar du vilka funktioner som ska kontrolleras i Åtgärdscentret:

  1. Öppna Åtgärdscentret genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Kontrollera datorns status.

  2. Klicka på Ändra inställningar för Åtgärdscentret.

  3. Markera en kryssruta om du vill kontrollera ändringar eller problem för en funktion eller avmarkera en kryssruta om du vill sluta kontrollera funktionen.

  4. Klicka på OK.

Om du hellre vill kontrollera en funktion själv (t.ex. om du använder ett annat säkerhetskopieringsprogram än det som finns i Windows eller om du säkerhetskopierar filer manuellt) och inte vill visa statusmeddelanden kan du inaktivera meddelanden för funktionen.

När du avmarkerar kryssrutan för en funktion på sidan Ändra inställningar för Åtgärdscentret får du inga meddelanden och du ser inte funktionens status i Åtgärdscentret. Vi rekommenderar att du kontrollerar status för alla funktioner som visas eftersom många kan hjälpa till att varna dig för säkerhetsproblem.

Om du inaktiverar meddelanden för en funktion kan du dock aktivera dem igen. Markera kryssrutan för funktionen på sidan Ändra inställningar för Åtgärdscentret och klicka sedan på OK. Du kan även klicka på länken Aktivera meddelanden bredvid funktionen på huvudsidan.

Obs!

  • Om du vill ändra hur lösningarna på problemen visas i Åtgärdscentret klickar du på Ändra inställningar för Åtgärdscentret och sedan på Inställningar för problemrapportering. Välj hur mycket information som ska skickas och hur ofta nya lösningar ska kontrolleras på sidan Ändra inställningar för problemrapportering och klicka på OK.

Artikel-ID: MSW700040