Hur mycket diskutrymme krävs för systemåterställning?

Om du vill lagra återställningspunkter, behöver du minst 300 megabyte (MB) ledigt utrymme på varje disk, där var och en är på 500 MB eller mer.

Systemåterställning kan uppta mellan tre och fem procent av utrymmet på var och en av diskarna. Vartefter utrymmet fylls med återställningspunkter tas äldre återställningspunkter bort för att ge plats åt nya punkter. Systemåterställning fungerar inte för diskar som är mindre än 1 GB. Mer information om hur Systemåterställning fungerar finns i Vad är Systemåterställning?.

Följ anvisningarna nedan för att ställa in diskutrymmet som används av Systemåterställning:

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på Systemskydd i det vänstra fönstret. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Under Skyddsinställningar klickar du på disken och sedan på Konfigurera.

 4. Under Användning av diskutrymme drar du skjutreglaget åt höger för att öka det utrymme som systemskyddet kan använda, eller åt vänster för att minska diskutrymmet.

  Bild av dialogrutan Systemskyddsinställningar
  Dialogrutan för systemskyddsinställningar med visad användning av diskutrymme

  Varning!

  • Om du minskar diskutrymmet så att det blir mindre än det utrymme som systemskyddet använder just nu, raderas äldre återställningspunkter, inklusive tidigare filversioner.