Så tar du reda på om ett spel är lämpligt för barn

De flesta spel har klassificeringar som du kan använda för att avgöra om spelet är lämpligt för dina barn. Spelklassificeringar görs av nämnder som ingår i branschorganisationer. Organisationerna upprättar riktlinjer för innehåll i dataspel för olika regioner och länder.

Visa alla

Hur gör jag för att avgöra om ett spel är lämpligt för mitt barn?

Precis som åldersgränser och klassificeringar för biograffilmer, har de flesta dataspel klassificerats av oberoende nämnder. Klassificeringen görs efter åldersgrupp så att du kan avgöra hur gammalt ett barn bör vara för att få spela det. Nästan samtliga kommersiella dataspel är klassificerade.

Hur gör jag för att ta reda på vilken klassificering ett spel har?

Om du har kvar paketet som spelet såldes i kan du titta på lådans baksida. Om klassificeringsinformationen inte finns där kan du titta på lådans undersida. Informationen visas också i mappen Spel.

  • Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

Hur gör jag för att visa alla spel som finns på datorn och deras klassificeringar?

Alla spel och deras klassificeringar visas i mappen Spel.

  • Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

Går det att styra vilka spel som får spelas på den här datorn?

Ja. Du kan använda funktionen Barnspärr för att blockera vissa spel. Du kan spärra alla spel med ett visst innehåll eller en viss klassificering. Klassificeringsnämnderna använder innehållsbeskrivare som Violence (Våld) eller Adult Themes (Pornografiska teman) för att beskriva typen av innehåll. Du kan också använda Barnspärr för att förhindra att vissa användare loggar in på datorn under vissa tider på dygnet. Mer information finns i Konfigurera Barnspärr.

Vad är spelklassificeringsorganisationer och hur arbetar de?

Det finns flera olika organisationer över hela världen som klassificerar dataspel. De samarbetar i vissa fall med myndigheter för att få alla spel på marknaden klassificerade, och de samarbetar med spelföretagen för att publicera klassificeringen på paket, i annonser och på webbplatser.

Vad betyder klassificeringarna och innehållsbeskrivarna?

Varje klassificeringsnämnd har ett eget klassificeringssystem. Nämnderna har oftast egna webbplatser där det finns mer detaljerad information om nivåer och innehållstyper. De flesta klassificeringssystem innehåller information om vilken åldersgrupp som är lämplig för ett spel (ungefär som åldersgränser för filmer). Mer information finns i Spelklassificeringar och innehållsbeskrivningar: vanliga frågor och svar.

Var hittar jag mer information om vilka spel som ingår i Windows 7?

I Windows finns flera olika spel, t.ex. brädspel, kortspel, spel för flera spelare på Internet och spel för barn. Information om spelen som ingår i Windows 7 och var du hittar dem finns i Lär dig mer om spelen i Windows 7.