Installera eller ändra ett visningsspråk

Du kan ändra det visningsspråk som används i Windows för guider, dialogrutor, menyer och andra objekt i användargränssnittet. Vissa visningsspråk installeras som standard, men för andra måste du installera ytterligare språkfiler.

Det finns två olika typer av språkfiler:

Windows 7 Language Interface Packs (LIPs).‌ Windows 7 Language Interface Packs (LIP) tillhandahåller en översatt version av de områden av användargränssnittet som används mest. LIP-paket kan hämtas utan kostnad. Mer information, bland annat en lista över tillgängliga språk, finns på webbplatsen för Microsofts lokala språkprogram.

Språkpaket för Windows 7. Språkpaket för‌ Windows 7 innehåller en översatt version av de flesta användargränssnitt.

Innan du kan installera ett visningsspråk måste du ha åtkomst till språkfilerna. Du hittar dessa filer på datorn, på en dator i nätverket eller på Windows-DVD:n. Du kan också hämta dem från webben. Mer information om skillnader mellan språkpaket och Language Interface Packs, och hur du skaffar dem finns i Hur får jag tag på fler visningsspråk?

Obs!

  • Språkpaket är tillgängliga som valfria uppdateringar från Windows 7 Ultimate genom Windows Update. De installeras inte automatiskt. Om du använder Windows 7 Enterprise kontaktar du systemadministratören om du vill information om hur du installerar ytterligare språk.

Visa alla

Så här installerar du ett visningsspråk

Du installerar ett språkgränssnittspaket (LIP, Language Interface Pack) genom att dubbelklicka på filen. Då öppnas installationsprogrammet. Om du vill installera ett språkpaket gör du så här:

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Tangentbord och språk.

  3. Klicka på Installera eller ta bort språk under Visningsspråk och följ sedan instruktionerna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

  • Alternativet Visningsspråk visas endast om du har installerat ett språkgränssnittspaket eller om din utgåva av Windows stöder ett språkpaket. Språkpaket är endast tillgängliga i Windows 7 Ultimate och Windows 7 Enterprise.

Så här ändrar du visningsspråk

När du byter visningsspråk kanske inte texten i menyerna och dialogrutorna för en del program visas på önskat språk. Detta kan bero på att programmet saknar stöd för Unicode. Mer information om hur du ändrar texten i menyer och dialogrutor för program som saknar stöd för Unicode finns i Ändra systemspråk.

Information om hur du ställer in visningsspråk för flera användare eller på välkomstskärmen finns i Använda nationella inställningar och språkinställningar för reserverade konton.

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Tangentbord och språk.

  3. Välj ett språk i listan under Visningsspråk och klicka sedan på OK.

Obs!

  • Om listan över visningsspråk inte visas måste du installera ytterligare språkfiler.