Installera Windows 7: vanliga frågor och svar

Här är några svar på vanliga frågor om hur du installerar Windows 7.

Visa alla

Hur uppgraderar jag datorn från min nuvarande Windows-version till Windows 7?

Mer information, bl.a. om vilka versioner av Windows som kan uppgraderas till Windows 7, finns i Uppgradera till Windows 7: vanliga frågor och svar på Windows webbplats.

Stegvisa instruktioner finns på Uppgradera från Windows XP till Windows 7 och Uppgradera från Windows Vista till Windows 7 på Windows webbplats.

Ska jag installera 32- eller 64-bitarsversionen av Windows 7?

Om datorn har en processor (CPU) som kan köra en 64-bitarsversion av Windows kan du installera 64-bitarsversionen av Windows 7. Mer information finns i 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

Hur installerar jag Windows 7 på en netbook?

Att köpa och hämta Windows 7 online från Microsoft Store är det enklaste sättet att installera Windows 7 på en netbook eller en annan dator som inte har någon DVD-enhet. Mer information finns på Installera Windows 7 på en netbook på Windows webbplats.

Ska jag välja alternativet Uppgradera eller Anpassad vid installationen?

Om din nuvarande Windows-version kan uppgraderas till Windows 7, väljer du Uppgradera för att behålla dina filer, inställningar och program från den tidigare Windows-versionen. Detta är det enklaste installationsalternativet. Om du vill ta reda på vilka versioner av Windows som kan uppgraderas till Windows 7, går du till Uppgradera till Windows 7: vanliga frågor och svar på Windows webbplats.

Om det inte går att uppgradera din version av Windows måste du välja Anpassad. Men alternativet Anpassad sparar inte dina filer, inställningar och program. Därför kallas det ibland för en ren installation. Du måste säkerhetskopiera dina filer och sedan återställa dem när installationen är slutförd. Du måste också ominstallera dina program, så se till att ha installationsskivor och produktnycklar tillgängliga för de program som du vill använda i Windows 7, samt installationsfiler för program som du hämtat från Internet.

Du kan använda alternativet Anpassad för att utföra avancerade diskhanteringsåtgärder under installationen, som t.ex. att skapa och formatera partitioner på datorns hårddisk eller välja en specifik partition där du vill installera Windows 7. Mer information finns i Installera och installera om Windows 7.

Måste jag formatera hårddisken innan jag installerar Windows 7?

Nej. Alternativet att formatera hårddisken finns tillgängligt i den anpassade installationen om du startar eller eller gör en systemstart av datorn med Windows 7 installationsskiva eller en USB-flash-enhet, men formatering är inte nödvändigt. Mer information om formatering av hårddisken under installationen av Windows 7 finns i Installera och installera om Windows 7.

Obs!

  • Om du använder en uppgraderingsversion av Windows 7, ska du inte använda program från någon annan programvarutillverkare för att formatera hårddisken innan du installerar Windows 7. Formatera i stället hårddisken under installationen av Windows 7.

Måste jag göra en systemstart från installationsskivan eller en USB-flash-enhet för att kunna installera Windows 7?

Ibland. Vanligtvis kan du starta installationen av Windows 7 samtidigt som din tidigare Windows-version är igång. Både installationsalternativet Uppgradera och Anpassad finns tillgängliga.

Du måste göra en systemstart eller starta datorn från installationsskivan till Windows 7 eller en USB-flash-enhet om du vill göra något av följande:

  • Installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator som kör en 32-bitarsversion av Windows.

  • Formatera hårddisken eller utför andra avancerade diskhanteringsåtgärder, som t.ex. att skapa, utöka eller ta bort partitioner, under installationen av Windows 7.

  • Installera Windows 7 på en dator som inte har något operativsystem installerat.

Mer information finns i avsnitten Starta datorn från en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet och Installera och installera om Windows 7.

Obs!

  • Om du använder en uppgraderingsversion av Windows 7, ska du inte använda program från någon annan programvarutillverkare för att formatera hårddisken innan du installerar Windows 7. Formatera i stället hårddisken under installationen av Windows 7.

Kan jag avinstallera Windows 7?

Du kan inte avinstallera Windows 7, men du kan installera om ditt tidigare operativsystem om du har kvar den ursprungliga installationsskivan eller installationsfilerna. Att installera om det tidigare operativsystemet ersätter dock inte bara Windows 7, utan det tar även bort program, filer och inställningar. Du måste säkerhetskopiera dina filer och inställningar och därefter återställa dem när installationen är slutförd. Du måste också ominstallera dina program, så se till att ha installationsskivor och produktnycklar tillgängliga för de program som du vill använda i Windows 7, samt installationsfiler för program som du hämtat från Internet. Mer information finns i Installera och installera om Windows 7‍.

Obs!

  • Om du kör ett system med flervalsstart kanske du på ett säkert sätt kan ta bort eller formatera om -partitionen som Windows 7 finns på och återta det utrymmet för användning med den tidigare versionen av Windows. Mer information finns i Avinstallera Windows 7 i ett system med flervalsstart.

Kommer mina program fungera med Windows 7?

De flesta program som är skrivna för Windows Vista fungerar även i Windows 7, men vissa äldre program kan fungera dåligt eller inte alls. Mer information om att försöka korrigera kompatibilitetsproblem finns i Öppna Felsökaren för programkompatibilitet‍. Mer information om programkompatibilitet finns i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows‍.

Om felsökaren för programkompatibilitet inte kan åtgärda problem kan du kanske köra programmet i Windows XP Mode. Om du vill veta mer söker du efter ”Windows XP Mode” i Hjälp och support.

Obs!

  • Vissa program, som Windows Mail och Outlook Express, ingår inte längre i Windows 7. Om du har använt Windows Mail eller Outlook Express som e-postprogram måste du installera ett nytt e-postprogram när du har slutfört installationen av Windows 7 för att kunna läsa meddelanden och skicka och ta emot e-post. Mer information om vilka program du kan använda finns i avsnittet Letar du efter Windows Mail? på webbplatsen för Windows.

  • Om du gör en anpassad installation av Windows 7 måste du ominstallera de program som du vill använda i Windows 7 manuellt. Se till att du har installationsskivor och produktnycklar till programmen, samt installationsfiler om du har hämtat program från Internet.

  • Om du kör en 64-bitarsversion av Windows och har för avsikt att installera en 32-bitarsversion av Windows 7, kan det hända att vissa program som utformats för att köras i ett 64-bitars operativsystem inte fungerar. Sök efter mer information på programvarutillverkarens webbplats, eller gå till webbplatsen för Windows 7 kompatibilitetscenter och sök efter maskin- och programvara som har kompatibilitetstestats för både 32- och 64-bitarsversioner av Windows 7.

Kan jag använda produktnyckeln på fler än en dator?

Det går inte att använda samma Windows-produktnyckel för att aktivera Windows 7 på fler datorer än Microsofts programlicensvillkor medger. Vanligen får produktnyckeln endast användas på en dator enligt licensvillkoren.

Om du använder en installationsskiva eller en USB-flash-enhet för att installera Windows 7 på en andra dator, måste du köpa en extra kopia av samma utgåva av Windows 7 för att få en ny produktnyckel. Mer information finns i Skaffa en ny Windows 7-produktnyckel.

Artikel-ID: MSW700062