Backgammon på Internet: så här spelar du

Backgammon är ett populärt brädspel för två deltagare. I spelet används pjäser som kallas brickor (eller "stenar"). Målet är till synes enkelt: att vara den förste som tar bort alla brickor från brädet. Men det är svårare än man tror. Nu kan du spela det här spelet mot andra via Internet.

Visa alla

Starta ett parti

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Backgammon på Internet.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Klicka på Spela.

  Om datorn är ansluten till Internet startar spelet. Om inte, ombeds du ansluta. Backgammon på Internet fungerar endast när du är online.

Anpassa spelets utseende

Du kan välja olika pjäser och spelbräden.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Backgammon på Internet.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Chatta med motståndaren under spelets gång

I Backgammon på Internet finns 24 textmeddelanden som du kan använda för att kommunicera med motståndaren.

 1. Kontrollera att funktionen är aktiverad genom att klicka på knappen under Chat längst ned till höger.

 2. Klicka på Välj ett meddelande som ska skickas längst ned till vänster och klicka sedan på någon av de färdiga meningarna.

Bild på Backgammon på Internet
Backgammon på Internet

Backgammon på Internet: regler och grunder

Mål

Att vara den förste som tar bort alla brickor från brädet.

Spelbrädet

Backgammon är ett spel för två deltagare. I spelet används pjäser som kallas brickor. Båda spelarna (brun och vit) börjar med 15 brickor vardera.

Brickorna är placerade på ett bräde som består av 24 smala trianglar. Trianglarna har många namn, t.ex. fält, tungor och punkter. Punkterna växlar i färg och är grupperade i fyra delar (kvadranter), var och en med sex punkter.

Punkterna på vardera sida om brädet är numrerade från 1 till 12. Brädet består av två delar med en mur (även kallad "vall") mellan dem.

På brädets högra sida räknas antalet prickar. Det här är det totala antalet flyttningar som krävs för att ta bort, eller spela hem, alla brickor från brädet. Antalet prickar börjar på 167.

Du spelar hem brickorna genom att flytta dem moturs från 1-punkten uppe i det högra hörnet till 1-punkten nere i det högra hörnet.

Spelregler

Flytta brickorna

I början av spelet klickar varje spelare på Kasta för att kasta en tärning. Spelaren med högst resultat får börja spela. Spelarna turas sedan om att slå två tärningar.

Tärningarnas resultat bestämmer hur långt du kan flytta brickorna. Om du t.ex. slår en fyra och en tvåa kan du flytta en bricka fyra punkter moturs och sedan flytta samma eller en annan bricka ytterligare två punkter. (Om båda tärningarna visar samma tal kan du flytta talet på tärningarna gånger två, och därmed flytta upp till fyra brickor.)

Du flyttar en bricka genom att klicka på den, dra den till en annan punkt och klicka på nytt för att släppa den. Felaktiga förflyttningar tillåts inte i Windows. När du hovrar över eller klickar på en bricka visas diamanter bredvid punkterna du kan flytta till.

Du kan flytta en bricka över punkter som motståndaren har brickor på. Men du kan endast placera brickan på en punkt som är tom, som du har dina brickor på eller som motståndaren har högst en bricka på. Om motståndaren har två eller fler brickor på en punkt är den blockerad.

Om en punkt är blockerad så att du endast kan använda ett tärningsresultat måste du spela det högsta tärningsvärdet. Om du inte kan flytta med något av tärningsresultaten går turen över till motståndaren.

Spela hem

Innan du kan börja ta bort (eller spela hem) brickor från brädet måste du först flytta alla 15 brickor till din hemmaplan, d.v.s. de sex punkterna nere till höger på brädet. Du spelar hem en bricka genom att flytta ut den från brädet (åt höger).

Blottor

En punkt som det bara står en bricka på kallas för en blotta. Om motståndarens bricka landar på din ensamma bricka (eller slår ut den) flyttas brickan till muren. Om du har brickor på muren måste du få dem tillbaka i spel innan du kan flytta någon av de andra brickorna.

Om samtliga sex punkter på motståndarens hemmaplan är blockerade kan du inte flytta. Då måste du vänta tills motståndaren har öppnat någon av punkterna.

Poängräkning

Varje spel är värt 1 poäng. Du kan öka värdet genom att dubblera insatsen. Om du klickar på knappen Dubbla måste motståndaren antingen acceptera dubbleringen eller ge upp.

Om motståndaren accepterar dubbleringen kan han/hon sedan dubbla igen. Sedan får du chansen att dubbla igen. Så kan dubbleringen fortsätta tills insatsen är 64 poäng. Insatsnivån visas på dubbleringskuben på brädets högra sida.

Om du lyckas spela hem alla dina brickor innan motståndaren har spelat hem någon bricka kallas detta gammon. Detta ger dig dubbel poängsumma.

Om du lyckas spela hem alla dina brickor innan motståndaren har spelat hem någon bricka, och motståndaren har en bricka på muren eller på din hemmaplan, kallas detta backgammon. Detta tredubblar dina poäng.

Att ge upp kan påverka poängen på olika sätt, beroende på hur du gör det. Om motståndaren erbjuder att dubblera poängen och du väljer att ge upp vinner motståndaren de poäng som hade satsats före detta bud.

Om du ger upp mitt i spelet genom att klicka på Ge upp måste du ge motståndaren ett visst antal poäng.

Tips!

Ge dem en knuff. Håller din motspelare på att medvetet maska eller sakta ner spelet med förhoppningen att du ska sluta? Var uppmärksam på när knappen Knuffa dyker upp. När du klickar på den tvingar du den andra spelaren att göra sitt drag eller kopplas från spelet.

Blockera snabbt. Blockera din 5-punkt och 7-punkt så snabbt som möjligt. Använd brickorna på motståndarens 12-punkt, om det behövs. Blockera sedan din 4-punkt följt av ytterligare punkter på hemmaplan.

Skydda blottor. När du flyttar en bricka ut ur motståndarens hemmaplan i början av spelet ska du placera den så nära motståndarens 12-punkt som möjligt. Undvik att flytta till 9-punkten eller 7-punkten eftersom det gör att blottan blir enkel att slå ut.

Dela på de två brickorna på motståndarens 1-punkt Du kan flytta en av de två brickorna (som kallas runners) på motståndarens 1-punkt tidigt i spelet. Du rekommenderas dock att inte flytta dem tidigt i spelet, såvida de inte kan slå ut en blotta eller flyttas tillsammans. (Om du t.ex. slår dubbla sexor eller fyror.)

Bygg en prime. Slå ut en blotta på din 5-punkt, även om du måste lämna en blotta, om du kan blockera punkten vid nästa drag. Detta kan leda till en rad med sex intilliggande blockerade punkter (en s.k. prime), vilket placerar dig i ett bra läge för att vinna spelet.

Håll koll på antalet prickar. Prickarna anger antalet flyttningar som krävs för att spela hem alla dina brickor. Om antalet är mycket högre än motståndarens kanske du behöver spela mer aggressivt än om du hade ett lägre antal prickar.

Avsluta spelet på dina villkor. Om din motståndare väljer att ge upp kan du neka till erbjudandet och försöka få en gammon, vilket dubblar poängen på dubbleringskuben.