Spader på Internet: så här spelar du

Kortspelet Spader uppfanns i USA på 1930-talet, och är ett av de mest populära sticktagningsspelen. Spelet passar perfekt att spelas online. Nu kan du spela det här spelet mot andra via Internet.

Visa alla

Starta ett parti

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Spader på Internet.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Klicka på Spela.

  Om datorn är ansluten till Internet startar spelet. Om inte, ombeds du ansluta. Spader på Internet fungerar endast när du är online.

Anpassa spelets utseende

Du kan välja olika kortlekar och bakgrunder.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Spader på Internet.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Klicka på Spela.

 4. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 5. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Chatta med motståndaren under spelets gång

I Spader på Internet finns 24 textmeddelanden som du kan använda för att kommunicera med motståndaren.

 1. Kontrollera först att funktionen är aktiverad genom att klicka på knappen under Chat längst ned till höger.

 2. Klicka på Välj ett meddelande som ska skickas längst ned till vänster och klicka sedan på någon av de färdiga meningarna.

Bild på Spader på Internet
Spader på Internet

Spader på Internet: regler och grunder

Mål

Spader är ett parspel. Ditt lag vinner om ni får 500 poäng eller om motståndarlaget får minus 200 poäng.

Spelbordet

Spader spelas med fyra deltagare och en vanlig kortlek med 52 kort. Deltagarna (Guld 1, Blå 2, Guld 3, Blå 4) spelar två och två i lag. Spelet börjar med att varje spelare får 13 kort.

I Spader är korten rangordnade från två (lägst) till ess (högst).

Färgen spader är alltid trumf, vilket innebär att ett spaderkort alltid vinner över ett kort av en annan färg. Till exempel vinner spader två över hjärter ess.

Spelregler

Budgivning

Spelet inleds med en budgivning (en runda). Målet med budgivningen är att korrekt förutspå antalet stick du kommer att ta med aktuell hand. (Ett stick är de kort som spelas ut av spelarna under en omgång.)

Du väljer ett bud genom att klicka på önskat tal i budgivningsfönstret. Du kan bjuda mellan 0 och 13 stick. Om du bjuder noll och ditt lag lyckas undvika att ta något stick, får du och din medspelare höga bonuspoäng (och minuspoäng om det misslyckas).

Varje lags sammanlagda bud utgör ett kontrakt. Målet med Spader är att klara, eller spela hem, kontraktet. Kom ihåg att det inte är ditt eget bud utan lagets bud som gäller.

Kontrakt som inte klaras kallas ett straffat kontrakt. Straffade kontrakt ger minuspoäng i slutet av omgången.

I Spader på Internet finns det också ett budgivningsalternativ som kallas Blindbud. Du kan endast lägga detta bud i början av en omgång och innan du har sett dina kort. Det fungerar på samma sätt som ett nollbud. Ni anger att laget inte kommer att ta några stick, men ni får dubbelt så många poäng om ni lyckas.

Ta stick

När alla har gett sitt bud kan spelet börja. Spelaren till höger om given börjar och sedan fortsätter turordningen medurs. En pil anger vems tur det är.

Du spelar ut ett kort genom att dubbelklicka på det. Du kan också klicka en gång på kortet och sedan klicka på Spela.

Den som spelar ut det första kortet i sticket kan välja valfritt kort, med ett undantag: du kan inte inleda ett stick med ett spaderkort förrän spader har spelats ut. Alla spelare måste följa färg. Om Guld 1 spelar ut hjärter två måste alltså de andra spelarna också spela ut ett hjärterkort.

Om ett spaderkort spelas ut vinner det sticket. (Om flera spaderkort spelas ut under ett stick, vinner det högsta spaderkortet.) Om inget trumfkort spelas ut, vinner det högsta kortet i den färg som först spelades ut i sticket. I exemplet ovan skulle alltså hjärter ess ta hem sticket.

Poängräkning

När alla 13 stick har spelats räknas poängen. Varje stick är värt 10 poäng. Om ett lag inte lyckas klara sitt kontrakt dras kontraktets värde från lagets poäng. Ett lag som bjuder sex stick kan alltså vinna eller förlora 60 poäng, beroende på hur det går.

Klicka på Visa poäng om du vill se poängen.

Om ett lag vinner fler stick än de bjudit får de kontraktets värde plus ett poäng per övertrick. Som straff får laget också en "påse" per övertrick.

Påsarna har inget värde. Men om laget får 10 påsar bestraffas det med 100 poäng. (Antalet påsar för lag Blå och lag Guld visas längst upp till vänster.)

Ett nollbud är värt 100 poäng. Ett blindbud är värt 200 poäng. Om ett lag gör ett nollbud eller blindbud och tar ett eller flera övertrick bestraffas laget med 100 respektive 200 poäng. Laget får också en påse för varje övertrick.

Tips!

Ge dem en knuff. Håller din motspelare på att medvetet maska eller sakta ner spelet med förhoppningen att du ska sluta? Var uppmärksam på när knappen Knuffa dyker upp. När du klickar på den tvingar du den andra spelaren att göra sitt drag eller kopplas från spelet.

Var uppmärksam på medspelaren. Om din medspelare börjar kasta bort höga kort kan det vara för att undvika övertrick eller påsar. Men om din medspelare spelar ut ett högt kort och en motståndare tar sticket med trumf, kanske du blir tvungen att försöka ta fler stick.

Håll i trumfkorten. Om du har flera trumfkort kvar när de andra spelarna har spelat ut sina har du chans att ta fler stick. Tänk på att spader ess är ett garanterat stick.

Ess i fickan. Du kan förmodligen ta hem stick även med ess i hjärter, ruter och klöver, särkskilt om du spelar ut dem under första omgången färgen spelas. Efter ett par omgångar är det troligt att motståndarna har spelat ut alla kort i den färgen och kan därmed spela trumf.

Offra dig för laget. Om din medspelare bjuder noll, måste du ta lagets samtliga stick. Inled med höga kort. Om din medspelare får slut på en viss färg spelar du ut den färgen så att medspelaren kan slänga bort höga kort i andra färger.

Håll ett öga på den som bjuder noll. Om en motståndare bjuder noll, inleder du stick med låga kort så att motspelaren tvingas ta dem och därmed bestraffas. Var uppmärksam på vilka färger den som bjöd noll saknar, och undvik dessa. Försök att inte ge motståndaren möjlighet att kasta bort höga kort.

Fräscha upp minnet. Om du har glömt vilka kort som spelades i det föregående sticket kan du visa dem genom att klicka på knappen Senaste sticket.