Bibliotek är nytt i Windows 7. Här är några svar på vanliga frågor om bibliotek.

Visa alla

Vad är ett bibliotek?

Bibliotek är en plats där du hanterar dokument, musik, bilder och andra filer. Du kan bläddra bland dina filer på samma sätt som i en mapp, eller visa filerna sorterade efter egenskaper som datum, typ och författare.

Ett bibliotek fungerar på många sätt som en mapp. När du till exempel öppnar ett bibliotek ser du en eller flera filer. Men till skillnad från en mapp fungerar ett bibliotek mer som en samlingsplats för filer som är lagrade på olika platser. Detta är en liten men viktig skillnad. Objekten lagras inte i biblioteken. Biblioteken övervakar mappar där objekten finns, och ger dig tillgång till objekten så att du kan sortera dem på olika sätt. Om du exempelvis har musikfiler i mappar på både hårddisken och en extern enhet, har du tillgång alla musikfiler direkt via musikbiblioteket.

Hur skapar jag eller ändrar ett bibliotek?

I Windows finns det fyra standardbibliotek: dokument-, musik-, bild- och filmbibliotek. Du kan även skapa nya bibliotek. Mer information finns i Skapa ett nytt bibliotek.

Här följer några olika sätt att ändra ett befintligt bibliotek:

 • Inkludera eller ta bort en mapp. Bibliotek samlar innehåll från mappar som inkluderats, eller från biblioteksplatser. Du kan inkludera upp till 50 mappar i ett bibliotek. Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

 • Ändra standardplatsen där objekt sparas. Standardlagringsplatsen är platsen där ett objekt lagras när det kopieras, flyttas eller sparas i biblioteket. Mer information finns i Anpassa ett bibliotek.

 • Ändra vilken typ av fil som ett bibliotek är optimerat för. Alla bibliotek kan optimeras för en viss filtyp (till exempel musik eller bilder). När ett bibliotek optimeras för en viss filtyp ändras alternativen för att sortera filerna. Mer information finns i Anpassa ett bibliotek.

Vad händer om jag tar bort ett bibliotek eller objekten i ett bibliotek?

Om du tar bort ett bibliotek flyttas själva biblioteket till papperskorgen. Filerna och mapparna som var tillgängliga genom biblioteket är lagrade någon annanstans och raderas därför inte. Om du råkar radera ett av de fyra standardbiblioteken av misstag (dokument-, musik-, bild- eller filmbiblioteket), kan du återställa det till ursprungsläget i navigeringsfönstret genom att högerklicka på Bibliotek och sedan klicka på Återställ standardbibliotek.

Om du tar bort filer eller mappar från ett bibliotek tas de också bort från sina ursprungliga platser. Om du vill ta bort ett objekt från ett bibliotek men inte radera det från platsen där det är lagrat, tar du bort mappen som innehåller objektet. När du tar bort en mapp från ett bibliotek, tas alla objekt i mappen bort (men raderas inte helt). Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

Om du på samma sätt inkluderar en mapp i ett bibliotek och sedan tar bort mappen från den ursprungliga platsen, är mappen inte längre tillgänglig i biblioteket.

Varför kan jag inte söka eller sortera filer i en mapp som jag nyligen inkluderat i ett bibliotek?

Om du nyligen lagt till en mapp från en icke-indexerad plats (till exempel en extern hårddisk eller ett nätverk) i ett bibliotek, och den innehåller ett stort antal filer, kan det ta lite tid innan filerna har lagts till i bibliotekets index. Under indexeringsprocessen kan sökningar och filsorteringar verka ofullständiga. Mer information om indexering finns i Förbättra Windows-sökningar med hjälp av index: vanliga frågor och svar.

Vilka typer av platser kan hanteras i bibliotek?

Du kan inkludera mappar i ett bibliotek från många olika platser, till exempel datorns enhet C, en extern hårddisk eller ett nätverk.

Var lagras mappen?
Kan den inkluderas i ett bibliotek?

På C-enheten

Ja.

På en extern hårddisk

Ja, men innehållet är inte tillgängligt om enheten är frånkopplad.

På en extra hårddisk i datorn

Ja.

På ett USB-minne

Bara om enheten visas i navigeringsfönstret under Dator i avsnittet Hårddiskenheter. Det här ställs in av tillverkaren och kan i vissa fall ändras. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.

Innehållet är inte tillgängligt om enheten är frånkopplad.

På flyttbara medier (till exempel en cd eller dvd)

Nej.

På ett nätverk

Ja, så länge nätverksplatsen är indexerad eller mappen är tillgänglig offline. (Se frågan nedan.)

På en annan dator i din hemgrupp

Ja. Om du vill ha mer information kan du söka i Windows Hjälp och support efter "Lägga till datorer i en hemgrupp".

Obs!

 • Det är bara mappar som kan inkluderas i bibliotek. Andra objekt på datorn (t.ex. sparade sökningar och sökanslutningar) kan inte inkluderas.

Varför får jag ett meddelande om att platsen inte kan inkluderas eftersom den inte är indexerad?

Det betyder att mappen har sparats på en nätverksplats som inte har indexerats. En nätverksmapp kan bara inkluderas i ett bibliotek om innehållet i mappen har lagts till i sökindexet. Om mappen redan är indexerad på enheten där den är lagrad, bör du kunna inkludera den direkt i biblioteket.

Om nätverksmappen inte är indexerad är ett enkelt sätt att indexera att göra mappen tillgänglig offline. På detta sätt skapas offlineversioner av filerna i mappen och dessa filer läggs till i datorns sökindex. När du har gjort mappen tillgänglig offline kan du inkludera den i ett bibliotek.

När du gör en nätverksmapp tillgänglig offline, lagras kopior av alla filer i den mappen på datorns hårddisk. Tänk på detta om nätverksmappen innehåller ett stort antal filer.

Så här gör du en mapp tillgänglig offline

 1. Leta reda på den nätverksmapp som du vill göra tillgänglig offline, medan du är ansluten till nätverket.

 2. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Alltid tillgänglig offline.

  Bild av kommandot Alltid tillgänglig offline
  Kommandot Alltid tillgänglig offline

Anmärkningar

 • Om kommandot Alltid tillgänglig offline inte visas i snabbmenyn för en nätverksmapp kanske din utgåva av Windows 7 inte har stöd för offlinefiler.

 • Om nätverksmappen som du försöker inkludera har lagrats på en dator som kör en äldre version av Windows, kanske du kan göra mappen kompatibel med Windows 7-bibliotek genom att installera Windows Search 4.0 på datorn och sedan indexera den. Mer information om Windows Search 4.0 finns på webbplatsen för Windows Search.