Gör information på skärmen lättare att se

Om du ibland har svårt att se objekt på skärmen kan du ändra inställningarna så att text och bilder på skärmen blir större, kontrasten mellan objekten blir bättre och texten på skärmen läses upp.

Du kan ändra inställningarna på sidan Gör det enklare att se på skärmen i Hjälpmedelscenter. Information om andra inställningar finns på Optimera inställningarna för bildskärmen.

 1. Öppna sidan Gör information på skärmen lättare att se genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjäpmedelscenter och sedan på Gör information på skärmen lättare att se.

 2. Markera de alternativ du vill använda:

  • Välj ett högkontrastschema. Med det här alternativet kan du ange ett färgschema för hög kontrast som ökar kontrasten på viss text och vissa bilder på skärmen och gör objekten tydligare och enklare att identifiera.

  • Aktivera eller inaktivera Högkontrast när Alt+Vänster Skift+PrintScrn trycks ned. Med det här alternativet kan du aktivera och inaktivera högkontrastschemat genom att trycka på Alt+Vänster Skift+PrintScrn.

  • Aktivera Skärmläsaren. Med det här alternativet anger du att Skärmläsaren ska köras när du loggar in på datorn. Skärmläsaren läser texten på skärmen högt och beskriver vissa händelser (t.ex. felmeddelanden som visas) som inträffar när du använder datorn. Mer information om hur du använder Skärmläsaren finns i Lyssna på text som läses högt av Skärmläsaren.

  • Aktivera ljudbeskrivningar. Med det här alternativet anger du att ljudbeskrivningarna ska köras när du loggar in på datorn. Ljudbeskrivningarna beskriver vad som händer i videofilmer.

  • Ändra storleken på text och ikoner. Med det här alternativet kan du förstora text och andra objekt på skärmen så att det blir lättare att se dem. Mer information finns på Göra texten på skärmen större eller mindre.

  • Aktivera Förstoringsglaset. Med det här alternativet anger du att Förstoringsglaset ska köras när du loggar in på datorn. Funktionen gör att den del av skärmen där muspekaren är förstoras. Det kan vara särskilt praktiskt när du vill visa objekt som är svåra att se. Mer information om hur du använder Förstoringsglaset finns i Förstora objekt på bildskärmen (Förstoringsglaset).

  • Justera fönsterkanternas färg och genomskinlighet. Med det här alternativet ändrar du utseendet på fönsterkanterna på så sätt att de blir enklare att se.

  • Finjustera skärmeffekter. Med det här alternativet kan du ändra hur vissa objekt visas på skrivbordet.

  • Gör fokusrektangeln tjockare. Med det här alternativet gör du rektangeln runt det markerade objektet tjockare och därmed lättare att se.

  • Ange den blinkande markörens tjocklek. Med det här alternativet gör du markören i dialogrutor och program tjockare och enklare att se.

  • Inaktivera alla onödiga animeringar. Med det här alternativet inaktiverar du animeringseffekter, t.ex. uttoningar, när fönster och andra objekt stängs.

  • Ta bort bakgrundsbilder. Med det här alternativet tar du bort oviktigt, överlappande innehåll och bakgrundsbilder så att bildskärmen blir tydligare och lättare att se.