Hantera dokument

Ett enkelt sätt att hålla ordning på dokumenten på datorn är att använda dokumentbiblioteket. Som standard visar dokumentbiblioteket alla dokument som finns i mappen Mina dokument, men du kan också inkludera andra mappar i dokumentbiblioteket. Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

Visa alla

Så här öppnar du dokumentbiblioteket

  • Öppna dokumentbiblioteket genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dokument.

Så här förhandsgranskar och öppnar du en fil i dokumentbiblioteket

Om du vill Gör så här
Om du vill

Visa en förhandsgranskning av ett dokument utan att öppna programmet det skapades i.

Gör så här
Klicka på knappen FörhandsgranskningsfönsterBild av knappen Förhandsgranskning i verktygsfältet och klicka sedan på dokumentet.

För vissa filer måste du ha installerat speciell programvara.

Om du vill

Öppna ett dokument i det program som används som standard för det dokumentets filtyp.

Gör så här

Dubbelklicka på dokumentet.

Om du vill

Öppna ett dokument i ett annat program

Gör så här

Högerklicka på dokumentet, peka på Öppna med och klicka sedan på det program du vill använda.

Så här sorterar du filer i dokumentbiblioteket

Om du vill gör du så här
Om du vill

Sortera dokumenten efter mapp, författare, tagg eller annan egenskap

gör du så här

I biblioteksfönstret (ovanför fillistan) klickar du på ett objekt i listan Ordna efter.

Om du vill
Återställa en fils detaljer till standard-läget efter att du har ändrat vyer på menyn VisaBild av knappen Visa
gör du så här

I listan Ordna efter klickar du på Rensa ändringar.

Så här söker du i dokumentbiblioteket

Om du vill gör du så här
Om du vill

Söka ett dokument efter filnamn eller egenskap

gör du så här

Skriv in filnamnet eller egenskapen i sökrutan. Du kan skriva hela namnet eller bara de första bokstäverna.

Information om hur du lägger till egenskaper i filer finns i Ändra egenskaperna för en fil.

Om du vill

Söka ett dokument efter författare

gör du så här

Klicka i sökrutan, klicka på Författare och klicka sedan på ett namn för att visa alla dokument som skapats av den författaren.

Om du vill

Gå tillbaka till dokumentbiblioteket efter sökningen

gör du så här
Om du vill gå tillbaka till dokumentbiblioteket efter sökresultaten klickar du på knappen BakåtBild av knappen Bakåt.
Om du vill

Söka ett dokument efter filnamnstillägg

gör du så här

Klicka i sökrutan, klicka på Typ och klicka på en typ av dokumentfil.

Om du vill

Söka efter dokument som ändrats vid ett speciellt datum eller inom ett visst datumintervall

gör du så här

Klicka i sökrutan, klicka på Senast ändrad och klicka sedan på ett datum eller ett datumintervall.

Om du vill

Söka efter dokument som skapats vid ett speciellt datum eller inom ett visst datumintervall

gör du så här

Klicka i sökrutan, klicka på Skapad den och klicka sedan på ett datum eller ett datumintervall.

Så här inkluderar du en mapp i dokumentbiblioteket

Du kan ändra objekten som visas i dokumentbiblioteket genom att inkludera mappar. Det här kan vara praktiskt om du har dokument på andra platser än i mapparna Mina dokument eller Delade dokument.

  1. Öppna dokumentbiblioteket genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dokument.

  2. I biblioteksrutan (ovanför fillistan), bredvid Innehåller, klickar du på Platser.

  3. Klicka på Lägg till i dialogrutan för dokumentbiblioteksplatser.

  4. Klicka på mappen eller enheten som innehåller dokument, klicka på Inkludera mapp och sedan på OK.