Hantera bilder

Med bildbiblioteket kan du enkelt söka efter och visa bilder på datorn. Som standard visas alla bilder i mappen Mina bilder i bildbiblioteket, men du kan även inkludera andra mappar i bildbiblioteket. Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

Visa alla

Öppna bildbiblioteket

  • Öppna bildbiblioteket genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Bilder.

Bläddra i bildbiblioteket och visa bilder

Om du vill Gör så här
Om du vill

Visa en större förhandsgranskning av en bildminiatyr

Gör så här
Klicka på FörhandsgranskningsfönsterBild av knappen för förhandsgranskningsfönstret och klicka sedan på bilden.
Om du vill

Visa bilden i en större vy

Gör så här

Klicka på bilden, klicka på nedåtpilen bredvid Förhandsgranskning i verktygsfältet och klicka sedan på Windows fotovisare.

Ordna filer i bildbiblioteket

Om du vill Gör du så här
Om du vill

Ordna dina bilder efter mapp, månad, dag, klassificering, tagg eller en annan egenskap

Gör du så här

I biblioteksfönstret (ovanför fillistan) klickar du på ett objekt i listan Ordna efter.

Om du vill
Återställa en filsortering till standardläget efter att du har bytt vy på Vyer-menyn Bild på knappen Visa
Gör du så här

Klicka på Rensa ändringar i listan Ordna efter.

Söka i bildbiblioteket

Om du vill Gör du så här
Om du vill

Söka bilder efter filnamn eller tagg

Gör du så här

Skriv namnet på filen eller taggen du vill söka efter i sökrutan. Du kan skriva hela namnet eller bara de första bokstäverna.

Mer information om hur du lägger till taggar i bilder finns i Märka bilder så att de blir lättare att hitta.

Bild av sökrutan
Sökrutan
Om du vill

Söka bilder efter tagg

Gör du så här

Klicka på Bilder under Bibliotek i navigeringsfönstret, klicka i sökrutan, klicka på Taggar och klicka sedan på en tagg för att visa alla bilder som använder taggen.

Bild av taggar i sökrutan
Taggar i sökrutan
Om du vill

Återgå till bildbiblioteket efter sökning

Gör du så här
När du har sökt efter bilder klickar du på BakåtBild på knappen Bakåt om du vill gå tillbaka till bildbiblioteket från sökresultaten.
Om du vill

Söka bilder med hjälp av flera taggar

Gör du så här

Klicka på Taggar i sökrutan, klicka på en tagg, skriv AND och skriv sedan den andra taggen för att visa alla bilder som använder båda taggarna.

Om du till exempel vill söka efter bilder med både taggarna "blomma" och "berg" skriver du på följande sätt i sökrutan: Taggar: blomma AND berg.

Om du vill söka efter bilder med olika taggar kan du använda OR. Om du till exempel vill söka efter bilder med antingen taggen "blomma" eller "berg" skriver du på följande sätt i sökrutan: Taggar: blomma OR berg.

Om du vill

Söka bilder efter filnamnstillägg

Gör du så här

Klicka på Typ i sökrutan och klicka sedan på den typ av bildfil som du vill söka efter.

Om du vill

Söka bilder efter år, månad, datumintervall eller datum taget

Gör du så här

I sökrutan klickar du på Fotodatum och klickar sedan på ett av kriterierna som visas i rutan. Om du till exempel vill söka efter alla bilder som du har tagit i år, klickar du på Tidigare i år.

Om du vill söka alla bilder som du har tagit under en viss månad, letar du reda på och klickar på månaden i kalendern.

Om du vill

Söka bilder som är tagna olika dagar

Gör du så här

I sökrutan klickar du på Fotodatum, skriver det första datumet, skriver OR och skriver sedan det andra datumet. Om du till exempel vill söka efter alla bilder som du har tagit den 18 maj 2008 ELLER den 20 maj 2008, skriver du på följande sätt i sökrutan: Fotodatum: 2008-05-18 OR 2008-05-20.

Om du vill

Söka bilder efter klassificering

Gör du så här

I sökrutan skriver du Klassificering: och klickar på ett antal stjärnor om du vill visa alla bilder med angiven klassificering.

Inkludera en mapp i bildbiblioteket

Du kan ändra vilka objekt som visas i bildbiblioteket genom att inkludera mappar. Det här är bra om du vill lagra vissa bilder på en annan plats än i mapparna Mina bilder eller Delade bilder.

  1. Öppna bildbiblioteket genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Bilder.

  2. I biblioteksfönstret (ovanför fillistan) klickar du på Platser bredvid Inkluderar.

  3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Platser för bildbiblioteket.

  4. Gå till den mapp eller enhet där bilderna finns, klicka på Inkludera mapp och klicka sedan på OK.