Mobilt bredband: vanliga frågor och svar

Här är några svar på vanliga frågor om mobila bredbandsanslutningar.

Visa alla

Var kan jag hitta information om min prenumeration, enhet och leverantör av mobilt bredband?

Följ de här stegen:

  1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  2. Högerklicka på nätverket för mobilt bredband och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Prenumeration.

Vad är ett SIM-kort?

SIM är en förkortning av Subscriber Identity Module. Ett SIM-kort är ett litet flyttbart kort som innehåller prenumerations-ID och säkerhetsinformation för mobila tjänster. En del datakort kanske inte har fysiskt identifierbara eller flyttbara SIM-kort. SIM-kortet identifierar prenumerationen för nätverket och är nödvändigt för att upprätta en mobil bredbandsanslutning.

Vad är PIN-kod för mobilt bredband och hur fungerar det?

En PIN-kod för mobilt bredband är samma som PIN-koden för SIM-kort (Subscriber Identity Module) som används för de flesta mobiltelefoner. Genom att aktivera PIN-koden skyddar du SIM-kortet. När du har aktiverat PIN-koden låser sig enheten när den stängs av eller om den kopplas loss från datorn. När du vill använda SIM-kortet igen måste du ange PIN-koden när enheten startas om. Du kan inaktivera PIN-koden när du vill.

Mer information finns i avsnitten Aktivera, inaktivera eller ändra PIN för mobilt bredband och Låsa upp eller ta bort blockeringen för din mobila bredbandsanslutning.

Om du vill aktivera PIN-kod letar du reda på den PIN-kod du fick av mobiloperatören (du kan själv ändra den senare). Den bör finnas med i den information du fick tillsammans med abonnemanget. Följ de här stegen:

  1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  2. Högerklicka på nätverket för mobilt bredband och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på Aktivera PIN på fliken Säkerhet.

  4. Ange PIN-koden från din mobiloperatör i fältet Aktuell PIN-kod och klicka på Aktivera PIN.

När du har aktiverat en PIN-kod måste du ange den varje gång du startar om enheten eller när enhetens viloläge återställs, men du behöver alltså inte ange den varje gång du använder enheten.

Varning!

  • Om du anger en felaktig PIN-kod flera gånger kan det leda till att kontot blockeras tills du anger en PUK-kod (kod för att häva blockering av PIN-kod) från mobiloperatören. Om du är ansluten när detta inträffar avslutas anslutningen om ditt konto blockeras. Hur många gånger du får ange felaktig PIN-kod varierar beroende på mobiltelefon och tjänster men visas i dialogrutan där du anger PIN-koden. Vid upprepade försök att häva blockeringen av PIN-koden med en felaktig PUK-kod kan SIM-kortet sluta fungera permanent.

Hur skaffar jag mig en PIN-kod?

Standard-PIN-koden konfigureras av mobiloperatören. Det finns två sätt att få tag i den:

  • Om detta är första gången du använder PIN-kod kontrollerar du i informationen för ditt SIM-kort (Subscriber Identity Module) eller abonnemang. Du bör ha fått en standard-PIN-kod av mobiloperatören.

  • Om du inte hittar standard-PIN-koden i informationen för SIM-kortet kontaktar du mobiloperatören.

Hur får jag tag på en åtkomststräng eller åtkomstpunktens namn?

När du konfigurerar en mobil bredbandsanslutning ombeds du att ange en åtkomststräng eller ett namn på en åtkomstpunkt för att identifiera ditt mobila nätverk. En åtkomststräng (för CDMA-enheter) eller namn på åtkomstpunkt (för GSM-enheter) bör finnas i informationen för SIM-kortet (Subscriber Identity Module) eller abonnemanget. Om du inte hittar den och du har problem att ansluta till Internet kontaktar du mobiloperatören.

Hur startar jag om enheten?

Du kan starta om enheten genom att koppla loss och återansluta den, genom att stänga av och sätta på datorn eller genom att återställa efter viloläge eller energisparläge.