Flytta och kopiera filer genom att dra och släppa

Ett vanligt sätt att flytta eller kopiera en fil eller en mapp är att markera den och dra den till en annan plats. Du kan till exempel dra en fil till papperskorgen om du vill ta bort filen, eller dra den till en mapp om du vill kopiera eller flytta filen till mappen.

Bild som visar hur du drar filer
Så här drar du filer

Vad som händer när du drar och släpper en fil beror på vart du drar den. I följande tabell beskrivs vad som händer när du drar och släpper en fil till olika platser.

När du drar en fil till den här platsen händer det här
När du drar en fil till den här platsen

En mapp på samma enhet

händer det här

Mappen flyttas till målmappen.

När du drar en fil till den här platsen

En mapp på en annan enhet

händer det här

Mappen kopieras till målmappen.

När du drar en fil till den här platsen

Ett bibliotek på datorn (till exempel dokumentbiblioteket)

händer det här

Om bibliotekets huvudmapp (eller standardplatsen där filer sparas) finns på samma enhet flyttas filen. Om den finns på en annan enhet kopieras filen.

Tips!

  • Var uppmärksam på popup-meddelanden som visas när du drar filer. De kan innehålla information om vad som händer när du släpper musknappen.

  • Om du håller den högra musknappen nedtryckt medan du drar en fil visas en meny där du kan välja en särskild åtgärd, till exempel att kopiera eller flytta.

  • I Kopiera och klistra in en fil kan du läsa om fler sätt att kopiera filer.