Optimera hemnätverket för Windows Media Center Extender-enheter

Med en Windows Media Media Center Extender-enhet och rätt konfiguration kan du spela upp medieinnehåll som finns lagrat på din dator med Windows 7 direkt till andra rum i huset. Både datorn och Extender-enheten måste vara anslutna till ett hemnätverk för att detta ska kunna fungera. Mer information finns i Konfigurera en Windows Media Center Extender.

Ett diagram över ett hemnätverk med en dator och tre Extender-enheter
Extender-enheter i olika rum som är anslutna till ett hemnätverk kan få åtkomst till musik, bilder med mera från en och samma Windows 7-dator

Nätverkets konfiguration är avgörande för Extender-upplevelsen. I den här artikeln hittar du information om hur du väljer rätt teknik, utrustning och konfiguration för nätverket så att du får ut så mycket som möjligt av din Extender-enhet. Mer information om hur du optimerar prestanda i Windows 7 finns i Optimera Windows 7 för bättre prestanda.

Välja rätt nätverksteknik och utrustning

Det finns två sorters nätverkstekniker:

 • Kabelanslutna (Ethernet) nätverk. I allmänhet fungerar kabelanslutna nätverk bäst. Kabelanslutna nätverk är tillförlitliga och fungerar bäst vid direktuppspelning av högupplöst material till Extender-enheter. Om det är möjligt bör både Windows 7-datorn och Extender-enheten anslutas till hemnätverket med Ethernet. Den enda nackdelen med ett Ethernet-nätverk är att du kan behöva dra Ethernet-kablar från routern eller nätverksenheten till olika rum i huset, beroende på hur hemnätverket är utformat.

 • Trådlösa (Wi-Fi) nätverk. Det går att använda Extender-enheter i vissa trådlösa hemnätverk, men prestanda påverkas av nätverksmiljön och utrustningen. Nu för tiden finns det olika sorters trådlösa nätverksenheter och vissa av dessa kan köras på olika frekvens, beroende på enhetens kapacitet. Till exempel är trådlösa nätverk på 2,4 GHz vanligtvis mer mottagliga för störningar från mikrovågor och telefoner än trådlösa nätverk på 5 GHz, som har fler kanaler som routern kan använda.

Om du måste köpa en ny router är det viktigt att du kontrollerar att den finns med på webbplatsen Windows Logo’d Products List. I följande tabell ser du de olika sorters routrar som du kan använda:

Typ av router
Trådlös (Wi-Fi) hastighet
Rekommendation

Concurrent dual band 802.11n

2,4 GHz och 5 GHz

Rekommenderas för alla sorters media.

Denna konfiguration fungerar bra till allt, inklusive högupplöst media.

Non-concurrent dual band 802.11n (eller single band 802.11n på 5 GHz)

5 GHz

Rekommenderas för alla sorters media.

Med denna konfiguration kan enheten välja mellan överlappande kanaler vilket gör att störningarna från närliggande trådlösa nätverk minskas ytterligare.

Single band 802.11n

2,4 GHz

Rekommenderas för direktuppspelning av TV och video.

Denna konfiguration ger snabb direktuppspelning vid 802.11n-hastigheter men Wi-Fi-band på 2,4 GHz kan störas av närliggande Wi-Fi-nätverk, mikrovågor och sladdlösa telefoner.

802.11g

Alla

Rekommenderas inte för direktuppspelning av TV och video.

802.11g-nätverk är vanligtvis mycket långsammare än 802.11n och det är inte säkert att de klarar av direktuppspelning av TV och video till Extender-enheter.

802.11b

Alla

Rekommenderas inte för användning tillsammans med Extender-enheter.

Välja rätt nätverkskonfiguration

Om du ska spela upp media direkt från en Windows 7-dator till en Extender-enhet måste båda vara anslutna till ett hemnätverk, antingen via kabel (Ethernet) eller trådlöst (Wi-Fi). I följande tabell ser du de olika konfigurationerna som du kan använda, i den ordning som de rekommenderas:

Datorns anslutning till nätverket
Extender-enhetens anslutning till nätverket
Rekommendation

Kabelanslutet

Kabelanslutet

Rekommenderas.

Kabelanslutet

Trådlöst

Rekommenderas (om en trådlös anslutning måste användas).

Trådlöst

Kabelanslutet

Rekommenderas (om en trådlös anslutning måste användas).

Trådlöst

Trådlöst

Rekommenderas inte, speciellt inte för direktuppspelning av TV och video.

Kontrollera nätverkets bandbredd

När du har installerat Extender-enheten i hemnätverket kan du testa nätverkets bandbredd med hjälp av nätverksjusteringen i Media Center. Detta kan vara användbart om du har prestandaproblem som till exempel dålig videokvalitet eller ostadig uppspelning.

Skärmen Nätverksjustering i Media Center
Nätverksjustering för Media Center Extender-enheten

Så här använder du nätverksjustering

 1. Starta Extender-enheten.

 2. På startskärmen till Extender-enheten bläddrar du ner till Aktiviteter och väljer sedan Justera nätverk.

 3. På skärmen Justera nätverk följer du anvisningarna för att avgöra om det finns tillräckligt med ledig bandbredd i ditt hemnätverk för att köra Extender-enheten.

Felsöka problem med nätverksbandbredd

Om nätverksjusteringen visar att det inte finns så mycket ledig bandbredd i nätverket kan du behöva ändra nätverkskonfigurationen med hjälp av rekommendationerna i tidigare avsnitt. Här följer några andra åtgärder du kan försöka med:

Om det finns trådlösa komponenter i hemnätverket

 • Kontrollera att det finns så få hinder som möjligt mellan Extender-enheten och routern. Allting som blockerar den trådlösa vägen kan påverka Extender-enhetens prestanda, men i synnerhet metallobjekt påverkar signalen negativt.

 • Flytta de trådlösa komponenterna. Prestanda kan ibland ändras avsevärt genom mycket små förflyttningar av de trådlösa komponenterna. Prova att justera antennen, höja eller sänka komponenterna eller rotera dem.

 • Byta det trådlösa nätverkets kanal på routern. Vissa trådlösa routrar har förkonfigurerats för att använda en viss kanal. Om någon i närheten använder samma kanal kan både ditt och den andres trådlösa nätverk bli långsamma. Huruvida det är möjligt att byta kanal samt hur det går till beror på routern. Mer information om detta hittar du i dokumentationen som du fick tillsammans med routern.

 • Spela in TV-serier med lägre kvalitet. En annan sak som kan påverka Extender-enhetens prestanda är kvaliteten på inspelade TV-serier. Du kan prova att sänka kvalitetsnivån i Media Center. Mer information om hur du gör det finns i Hantera inspelade TV-program i Windows Media Center: Vanliga frågor och svar.

 • Uppgradera den inbyggda programvaran på den trådlösa routern. Den programvara som finns i routern kallas för inbyggd programvara. Om den inbyggda programvaran inte är uppdaterad kan den orsaka prestandaproblem och oförklarliga frånkopplingar. På tillverkarens webbplats kan du hitta eventuella uppdateringar för den inbyggda programvaran och information om hur du installerar dem. Du måste troligtvis hämta uppdateringen till datorn och sedan kommer du åt routerinställningarna i en webbläsare.

Om du använder ett kabelanslutet nätverk med en gigabit Ethernet-växel

Om du använder en gigabit Ethernet-växel i hemnätverkskonfigurationen och upplever dålig videokvalitet eller ostadig uppspelning kan du prova att ändra nätverkskortets flödesregleringsinställning.

Aktivera nätverkskortets flödesreglering

 1. Klicka på Start-knappen Bild av knappen Start och klicka på Kontrollpanelen. Ange visa nätverksanslutningar i sökrutan och klicka sedan på Visa nätverksanslutningar.
 2. Högerklicka på nätverksanslutningen och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på Konfigurera på fliken Nätverk.

 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Flödesreglering i listan under Egenskap.

 5. Under Värde väljer du ett alternativ för att aktivera flödesregleringen (välj alternativet Rx- och Tx-aktiverad om det är tillgängligt) och klicka sedan på OK.

Om det inte hjälper att aktivera flödeskontrollen kan du även prova att ändra nätverkskortets länkhastighet.

Ändra ett nätverkskorts länkhastighet

 1. Klicka på Start-knappen Bild av knappen Start och klicka på Kontrollpanelen. Ange visa nätverksanslutningar i sökrutan och klicka sedan på Visa nätverksanslutningar.
 2. Högerklicka på nätverksanslutningen och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på Konfigurera på fliken Nätverk.

 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Länkhastighet och duplex i listan under Egenskap.

 5. Välj alternativet 100 Mbit/s, full duplex under Värde och klicka sedan på OK.

Kommentarer