Sekretess och säkerhet vid direktuppspelning av media: vanliga frågor och svar

Om du har ett privat nätverk kan du använda Windows Media Player för att direktuppspela innehållet i ditt Player-bibliotek till andra datorer och enheter i ditt hem. Här finns svar på några frågor om sekretess- och säkerhetsaspekter när du direktuppspelar media i ett nätverk.

Visa alla

Kommer alla i mitt hem ha tillgång till innehållet i mitt Player-bibliotek om jag aktiverar direktuppspelning?

Det är upp till dig. Dina inställningar för direktuppspelning avgör vad du direktuppspelar från ditt Player-bibliotek och även vilka enheter som tar emot direktuppspelningen. När du först aktiverar direktuppspelning kommer du automatiskt att direktuppspela alla filer i ditt Player-bibliotek till alla mediaenheter eller datorer som är anslutna till nätverket. Du kan dock justera dina inställningar för att filtrera direktuppspelat material och blockera enheter och datorer i nätverket från att ta emot strömmar. Mer information om hur du anger inställningar för direktuppspelning finns i Ändra inställningar för direktuppspelad media i Windows Media Player.

Om jag aktiverar direktuppspelning, kan andra personer i mitt hem då ändra innehållet i mitt Player-bibliotek?

Nej. Användare av andra datorer och enheter får endast rättighet att direktuppspela innehållet i ditt Player-bibliotek. Det ger dem inte behörighet att lägga till, ta bort eller ändra något.

Om jag aktiverar direktuppspelning av media, kan andra personer i mitt hem då få åtkomst till innehåll på min dator som inte finns i mitt Player-bibliotek, som t.ex. mina dokument?

Nej. Det är endast innehållet i ditt Player-bibliotek som direktuppspelas. Om objektet inte är en mediafil som används av din mediaspelare kan det inte direktuppspelas.

Om jag aktiverar direktuppspelning, kan personer utanför mitt hem få tillgång till innehållet i mitt Player-bibliotek?

Det beror på säkerheten i ditt hemmanätverk. Oavsett om du aktiverar direktuppspelning eller ej, bör du se till att du skyddar ditt hemmanätverk från intrång. Exempel:

  • Om du använder ett kabelmodem eller ett ADSL-modem för att ansluta till Internet bör du överväga att installera en router som isolerar ditt område i nätverket från grannarnas.

  • Om du använder ett trådlöst nätverk i ditt hem bör du aktivera en säker autentiseringstjänst, som WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi-Fi Protected Access).

Varför ska jag inte direktuppspela media i ett publikt nätverk?

För din egen säkerhet bör direktuppspelning av media inte användas när du är ansluten till ett publikt nätverk (t.ex. ett trådlöst nätverk på en flygplats, ett café eller ett bibliotek).

När du direktuppspelar i ett publikt nätverk riskerar du att göra alla dina mediafiler tillgängliga för alla i det publika nätverket. Du riskerar också att göra datorn mer sårbar för obehörigt intrång av andra i nätverket.