Radio i Windows Media Center: Vanliga frågor

Med rätt utrustning kan du lyssna på FM-radio i Windows Media Center. Mer information om hur du hittar radiostationer och lyssnar på dem finns i Lyssna på radio i Windows Media Center.

Nedan visas svar på några vanliga frågor om uppspelning av FM-radio i Windows Media Center.

Visa alla

Vad behöver jag för att kunna lyssna på FM-radio i Media Center?

Du behöver en FM-mottagare som är ansluten till eller installerad i din dator, samt en antenn som är ansluten till mottagaren och som kan ta emot en signal. FM-mottagare är mycket lika TV-mottagare. Det är till och med så att många TV-mottagare har en inbyggd FM-mottagare.

Varför hörs det inget från radion?

Det kan bero på något av följande:

 • Media Center är inställt på en frekvens som inte finns tillgänglig, eller som har en svag signal.

 • Antennen är inte ansluten till rätt ingång i mottagaren, eller antennsignalen blockeras av något. Kontrollera att antennen är ansluten till ingången för FM-radio (vanligtvis märkt ”FM” på enheten) och att den är placerad på ett sätt som gör att den kan ta emot signaler.

 • Mottagaren har inte konfigurerats i Media Center. Konfigurera mottagaren genom att göra följande:

  1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Center och därefter på Konfigurera TV-signal.

  2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera mottagaren. Radioalternativet bör visas på startskärmen när mottagaren är konfigurerad.

 • Drivrutinerna till mottagarens maskinvara har inte installerats eller är för gamla. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Varför tystnade radion plötsligt?

Det kan bero på att mottagaren ska spela in ett TV-program. De flesta FM-mottagare är dessutom TV-mottagare och maskinvaran kan bara hantera en signal åt gången. Om du till exempel lyssnar på FM-radio och TV-mottagaren behövs för en schemalagd inspelning kommer mottagaren att växla från FM-signal till TV-signal.

Om du har en Media Center Extender-enhet ansluten till datorn kan någon i ett annat rum ha bytt till ett TV-program eller en FM-radiostation i Extender-enheten.

Varför går det inte att spola framåt eller bakåt när jag lyssnar på radio?

Media Center stöder inte framåt- och bakåtspolning i radio. Du kan i stället klicka på Hoppa bakåtBild av knappen Hoppa bakåt om du vill backa ett par sekunder och på Hoppa framåtBild av knappen Hoppa framåt om du vill gå framåt.

Varför syns inte alternativet att lyssna på radio på startskärmen?

Om du nyligen installerade eller anslöt en mottagare som stöder FM-radio, vet inte Media Center att den finns där. Du måste konfigurera mottagaren innan alternativet för radio visas på startskärmen.

 1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Center och därefter på Konfigurera TV-signal.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera mottagaren. Radioalternativet bör visas på startskärmen när mottagaren är konfigurerad.

Var hittar jag Internet-radiostationer i Media Center?

Du hittar tillgängliga Internet-radiotjänster i Extra.

Så här gör du för att visa en lista över tillgängliga Internet-musiktjänster

 • Rulla till Extra på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Utforska och därefter på Musik + radio. (En del av dessa tjänster kräver ett abonnemang.)