Ta emot ett fax med Windows Faxa och skanna

Innan du kan ta emot ett fax måste datorn vara ansluten till ett faxmodem eller en faxserver. Mer information finns i Konfigurera datorn för att skicka och ta emot fax.

Om du använder ett faxmodem finns det flera alternativ för att ta emot fax med Windows Faxa och skanna. Med en faxserver skickas faxen automatiskt till din inkorg.

Visa alla

Ta emot fax automatiskt

Om du väljer att ta emot fax automatiskt besvarar modemet alla inkommande telefonsamtal. Om du vill besvara ett vanligt telefonsamtal måste du svara innan modemet svarar.

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och skriv in Fax i sökrutan. Klicka sedan på Windows Faxa och skanna.
 2. Om du vill använda faxvyn klickar du på Fax längst ned i den vänstra rutan.

 3. Klicka på menyn Verktyg och sedan på Faxinställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Klicka på fliken Allmänt och markera sedan kryssrutan Låt enheten ta emot fax under Alternativ för att skicka och ta emot.

 5. Klicka på Svara automatiskt efter X signaler, välj antalet signaler du vill att telefonen ska ringa innan modemet svarar och klicka sedan på OK.

Obs!

 • Menyalternativet Faxinställningar är inte tillgängligt i Windows Server 2008 R2.

Ta emot fax manuellt

Om du inte konfigurerat datorn att ta emot fax automatiskt, visas ett meddelande i Windows vid alla inkommande telefonsamtal. Så här besvarar du samtalet som ett fax:

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och skriv in Fax i sökrutan. Klicka sedan på Windows Faxa och skanna.
 2. Om du vill använda faxvyn klickar du på Fax längst ned i den vänstra rutan.

 3. Klicka på Ta emot ett fax nu i verktygsfältet. I Statusövervakare för fax kan följa förloppet.

Automatiskt spara en kopia av alla fax du får

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och skriv in Fax i sökrutan. Klicka sedan på Windows Faxa och skanna.
 2. Om du vill använda faxvyn klickar du på Fax längst ned i den vänstra rutan.

 3. Klicka på menyn Verktyg och sedan på Faxinställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Fler alternativ.

 5. Markera kryssrutan Spara en kopia till under Vid mottagning av fax, och bläddra sedan till den mapp där du vill spara kopior.

 6. Klicka på OK och sedan på OK.

Obs!

 • Menyalternativet Faxinställningar är inte tillgängligt i Windows Server 2008 R2.

Tips!

 • Klicka på ett fax i inkorgen om du vill förhandsgranska det. Första sidan i faxet visas i förhandsgranskningsfönstret.

 • Dubbeklicka på ett fax i inkorgen om du vill öppna det.

 • Om du vill göra faxet större eller mindre klickar du på Visa-menyn, Zooma och väljer sedan ett alternativ.