Spela in ljud med Ljudinspelaren: Vanliga frågor

Här är svar på några vanliga frågor om inspelning av ljud med Ljudinspelaren.

Visa alla

Vad kan jag göra om jag får problem med att spela in ljud när jag använder Ljudinspelaren på datorn?

Försök med att använda felsökaren Spela in ljud, som kan åtgärda vanliga problem med maskinvara och inställningar för ljud, och prova sedan att spela in ljud med Ljudinspelaren igen. Mer information om hur du spelar in ljud med Ljudinspelaren finns i Spela in ljud med Ljudinspelaren.

Öppna felsökaren för ljudinspelning genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Felsök ljudinspelning under Maskinvara och ljud. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Jag vill spela in en viss mängd ljud med Ljudinspelaren. Hur gör jag då?

Så här kan du ange varaktigheten för en ljudinspelning med Ljudinspelaren.

 1. Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Kommandotolk och klickar sedan på Kommandotolk i listan över sökresultat.

 2. I tolken skriver du följande, där filnamn motsvarar namnet på filen du vill spela in, och filtyp motsvarar filändelsen:

  SoundRecorder /FILE filnamn.filformat /DURATION tttt:mm:ss

  Om du till exempel vill spara en fil med namnet ljud.wma och vill att inspelningen ska avbrytas efter 45 sekunder, skriver du SoundRecorder /FILE ljud.wma /DURATION 0000:00:45

 3. Tryck på Retur-tangenten.

  Ljudinspelaren öppnas som en ikon i meddelandefältet.

 4. Spela in önskad ljudsekvens.

 5. När den varaktighet du angett har uppnåtts sparar Ljudinspelaren filen under följande sökväg, där Användarkontots namn motsvarar namnet på användarkontot på datorn:

  C:\Användare\Användarkontots namn

Jag vill spela in ljud från en annan enhet än en mikrofon. Hur gör jag det med Ljudinspelaren?

Du kan ansluta en annan ljud- eller bildenhet, till exempel en videobandspelare, analog videokamera, kassettbandspelare eller en CD- eller DVD-spelare, till Line In-uttaget på ljudkortet. När du har gjort det kan du spela in ljudet från enheten med hjälp av Ljudinspelaren.

Bild på mikrofonanslutning, ingångsanslutning och utgångsanslutning
Mikrofonkontakt, linjeingång och linjeutgång på en typisk stationär dator

Ändra linjeingången som används för inspelning av ljud

 1. Ta änden med ett enkelt, 3,5 mm stereomini-jack på en RCA-kabel och anslut den till Line In-uttaget (som ofta är blått) på datorns ljudkort.

  Om RCA-kabeln har röda och vita RCA-kontakter i båda ändarna måste dessa anslutas till ena änden av en adapter för ett enkelt, 3,5 mm stereomini-jack. Därefter ansluter du adaptern för stereomini-jacket till Line In-uttaget på ljudkortet.

 2. Anslut de röda och vita RCA-kontakterna i den andra änden till de röda och vita Line Out-RCA-uttagen på ljud- eller bildenheten.

 3. Öppna Ljud genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv ljud i sökrutan och klicka på Ljud.

 4. Klicka på fliken Inspelning.

 5. Klicka på Line In eller på namnet på en annan linjeingång eller enhet som du vill använda och klicka sedan på Standard.

 6. Klicka på Egenskaper, klicka på fliken Nivåer, flytta volymreglaget åt höger för att öka inspelningsvolymen och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Ljud.

 8. Öppna Ljudinspelaren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Ljudinspelaren och i listan över resultat klickar du sedan på Ljudinspelaren.

 9. Klicka på Starta inspelning när du vill spela in ljudet.

 10. Tryck på uppspelningsknappen på ljud- eller bildenheten, så att ljudet du vill spela in börjar spelas upp.

 11. När du vill avbryta ljudinspelningen klickar du på Stoppa inspelning, och trycker sedan på stoppknappen på enheten.

 12. Ange ett filnamn för den inspelade ljudfilen och klicka på Spara.