Återställa förlorade eller borttagna filer

Om du inte kan hitta en fil på datorn eller om du råkat ändra eller ta bort en fil, kan du återställa den från en säkerhetskopia (om du använder Windows Säkerhetskopiering) eller försöka återställa den från en tidigare version. Tidigare versioner är kopierade filer och mappar som Windows automatiskt sparar som en del av en återställningspunkt. Ibland kallas tidigare versioner också för skuggkopior.

Visa alla

Återställa filer från en säkerhetskopia

Om du vill återställa en fil från en säkerhetskopia ska du kontrollera att mediet eller enheten med säkerhetskopian är tillgängligt och sedan göra följande:

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du återställer filer från en säkerhetskopia (1:08)

Så här återställer du filer från en säkerhetskopia

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Återställ mina filer och följ sedan anvisningarna i guiden.

Återställa filer från tidigare versioner

Du kan återställa borttagna filer och mappar eller återställa en fil eller mapp till ett tidigare tillstånd.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du återställer en borttagen fil eller mapp (1:04)

Återställa en borttagen fil eller mapp

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Gå till mappen där filen eller mappen brukade finnas, högerklicka på den och klicka sedan på Återställ tidigare versioner. Om mappen fanns på högsta nivån i en enhet, till exempel C:\, högerklickar du på enheten och klickar sedan på Återställ tidigare versioner.

  Du får då se en lista över de tidigare versioner av filen eller mappen som är tillgängliga. Listan innehåller både säkerhetskopior (om du säkerhetskopierar filerna med Windows Säkerhetskopiering) och återställningspunkter, om bägge finns tillgängliga.

  Obs!

  • Om du vill återställa en tidigare version av en fil eller mapp som finns i ett bibliotek, högerklickar du på filen eller mappen på den plats där den sparats i stället för i biblioteket. Om du till exempel vill återställa en tidigare version av en bild som finns i bildbiblioteket men som sparats i mappen Mina bilder, högerklickar du på mappen Mina bilder och klickar på Återställ tidigare versioner. Mer information om bibliotek finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

  Bild på fliken Tidigare versioner
  Fliken Tidigare versioner som visar några tidigare filversioner
 3. Dubbelklicka på en tidigare version av den mapp som innehåller filen eller mappen du vill återställa. (Om du till exempel tog bort en fil idag ska du välja en version av mappen som är från igår, vilken då bör innehålla filen.)

 4. Dra den fil eller mapp du vill återställa till en annan plats, till exempel skrivbordet eller en annan mapp.

  Denna version av filen eller mappen sparas på den plats du valde.

Tips!

 • Om du inte kommer ihåg filens eller mappens exakta namn eller placering kan du söka efter den genom att skriva in en del av dess namn i sökfältet i dokumentbiblioteket.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du återställer en fil eller mapp till ett tidigare tillstånd (0:54)

Återställa en fil eller mapp till ett tidigare tillstånd

 1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Återställ tidigare versioner.

  Du får då se en lista över de tidigare versioner av filen eller mappen som är tillgängliga. Listan innehåller både säkerhetskopior (om du säkerhetskopierar filerna med Windows Säkerhetskopiering) och återställningspunkter, om bägge finns tillgängliga.

  Bild på fliken Tidigare versioner
  Fliken Tidigare versioner som visar några tidigare filversioner
 2. Innan du återställer en tidigare version av en fil eller mapp, markerar du den tidigare versionen och klickar på Öppna för att kontrollera att det är den version du vill ha.

  Obs!

  • Du kan inte öppna eller kopiera tidigare versioner av filer som har skapats med Windows Säkerhetskopiering, men du kan återställa dem.

 3. Om du vill återställa en tidigare version markerar du den tidigare versionen och klickar på Återställ.

  Varning!

  • Filen eller mappen kommer nu att ersätta den aktuella versionen på datorn, och det går inte att ångra ersättningen.

  Obs!

  • Om knappen Återställ inte är tillgänglig går det inte att återställa en tidigare version av filen eller mappen till dess ursprungliga plats. Du kan kanske öppna den, eller spara den på en annan plats.