Återställa inställningarna för Internet Explorer

Genom att återställa inställningarna i Internet Explorer återställer du programmet till den status det hade när du precis installerat det på datorn. Detta är praktiskt när du vill felsöka problem som kan ha orsakats av inställningar som har förändrats efter installationen. När du tar bort de personliga inställningarna, fungerar kanske inte en del webbsidor korrekt om de är beroende av tidigare sparade cookies, formulärdata och lösenord och tidigare installerade webbläsartillägg. Om du återställer Internet Explorer till standardinställningarna innebär detta inte att dina favoriter, feeds, WebSlices och vissa andra anpassade inställningar försvinner. I nedanstående tabell hittar du en fullständig lista över alla inställningar, och information om huruvida de återställs eller bevaras.

Det går inte att ångra en återställning av inställningarna i Internet Explorer. Efter en återställning är alla inställningar borta och kan inte återskapas. Istället för att återställa allting kanske du vill återställa specifika inställningar eller ta bort din webbsidehistorik. För mer information, se länkarna längst ner i avsnittet.

Inställningar i Internet Explorer som påverkas av en återställning

Nedanstående tabell anger vad som sker med olika inställningar när du återställer Internet Explorer.

Inställningskategorier
Påverkade objekt

Inställningar som tas bort

 • Inaktiverade verktygsfält och tillägg

 • Webbplatser som lagts till i zonerna intranät, betrodda eller begränsade platser

 • Webbplatser som lagts till för speciell hantering av cookies på fliken Sekretess

 • Webbplatser som tillåts använda popup-fönster under blockeringsinställningar

Inställningar som återställs till Windows, Internetleverantörens eller företagets standardvärden

 • Startsida (information om hur du säkerhetskopierar dina startsideflikar finns i Säkerhetskopiera startsidan eller startsideflikarna)

 • Sökleverantörer, inställningar för flikfunktioner

 • Färger, språk, teckensnitt och hjälpmedelsinställningar (fliken Allmänt)

 • Säkerhetsinställningar för alla zoner (fliken Säkerhet)

 • Inställningar på fliken Avancerat

 • Inställningar på fliken Sekretess

 • Inställningar för blockering av popup-fönster, Komplettera automatiskt, SmartScreen-filtret och zoom

 • Inställningar för utskriftsformat, verktygsfält och textstorlek

 • Feeds-inställningar (synkronisering och avisering, inte feeds)

 • ActiveX-kontroller som inte finns med i listan över förhandsgodkända (återställs till valbar status)

 • Verktygsfält, webbläsarhjälpobjekt och webbläsartillägg inaktiveras

Inställningar som tas bort (Ta bort personliga inställningar är markerad)

 • Webbläsarhistorik, tillfälliga Internetfiler, cookies, formulärdata och sparade lösenord

 • Inskrivna URL:er, menytillägg

 • Data för InPrivate-filtrering

 • Listan över senast använda i Internet Explorer

Inställningar och objekt som bevaras

 • Favoriter

 • Feeds och WebSlices

 • Inställningar för Klassificering av innehåll

 • Förhandsgodkända ActiveX-kontroller

 • Sökvägsinställningar för tillfälliga Internetfiler (cache)

 • Certifikatinformation

 • Internetprogram (e-post, snabbmeddelandeprogram och andra program som är kopplade till Internet)

 • Inställningar för Internetanslutning, proxy och VPN

 • Inställd standardwebbläsare

 • Verktygsfält återställs inte

Återställa inställningar för Internet Explorer

 1. Stäng alla öppna Internet Explorer-fönster och Utforskar-fönster i Windows.

 2. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 3. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Återställ.

 5. Markera kryssrutan Ta bort personliga inställningar om du vill ta bort webbsidehistorik, sökleverantörer, acceleratorer, startsidor och data för InPrivate-filtrering.

 6. Klicka på Återställ i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.

 7. När alla standardinställningar i Internet Explorer har återställts klickar du på Stäng och sedan på OK.

 8. Stäng Internet Explorer.

  Dina ändringar börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.

Obs!

 • Om du stänger alla synliga fönster, men ändå får ett felmeddelande när du försöker utföra återställningen, kan det vara program som är igång utan att synas. Starta om Windows, öppna Internet Explorer och försök utföra återställningen igen.

 • Gå till Säkerhetskopiera startsidan eller startsideflikarna om du vill säkerhetskopiera din startsida eller startsideuppsättning innan du återställer standardinställningarna i Internet Explorer.

 • Om någon av kategorierna inte går att återställa beror det på att det inte gick att komma åt en fil eller registeringställning. Det kan orsakas av otillräcklig behörighet, att filer används av ett annat program eller minnesbrist eller högt processorutnyttjande. Du kan antingen fortsätta att använda Internet Explorer utan att återställa dessa inställningar, eller starta om datorn och försöka återställa dem igen.

 • Om du använder Internet Explorer på en server och har inaktiverat Förbättrad säkerhetskonfiguration eller härdning (kraftfullare säkerhetsinställningar för användning på servrar), återgår återställningen till säkerhet på klientnivå. Du måste återinstallera härdningen om du vill ha den ökade säkerhetsnivån. Mer information om Förbättrad säkerhetskonfiguration finns i Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer (sidan kan vara på engelska) på webben.

 • Information om hur du återaktiverar tillägg finns i Tilläggskomponenter i Internet Explorer: vanliga frågor.