Återställa inställningar i Windows-brandväggen

Om du har ändrat några inställningar i Windows-brandväggen men inte vill behålla ändringarna kan du återställa brandväggsinställningarna till de ursprungliga inställningarna (standardinställningarna).

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på Kontrollpanelen. Skriv brandvägg i sökrutan och klicka på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Återställ standardvärden i det vänstra fönstret. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

    Bild av länken Återställ standardvärden i Windows-brandväggen
    Länken Återställ standardvärden i Windows-brandväggen
  3. Klicka på Återställ standardvärden i dialogrutan som visas. När du blir tillfrågad om du vill bekräfta åtgärden klickar du på Ja.

Varning!

  • När du återställer standardvärdena raderas alla inställningar i Windows-brandväggen som du har gjort för alla typer av nätverksplatser. Det kan leda till att vissa program som du tidigare har låtit brandväggen släppa igenom slutar att fungera.