När du arbetar med en fil i ett program ska du regelbundet spara den för att undvika att information går förlorad i händelse av strömavbrott eller andra problem.

Visa alla

Så här sparar du en fil

 1. Klicka på Arkiv-menyn i det program du använder, och klicka sedan på Spara.

  Om det inte finns någon Arkiv-meny eller Spara-knapp i programmet Bild av knappen Spara i WordPad kan du utföra samma sak med tangentbordsgenvägen Ctrl+S.
 2. Om filen är ny och det är första gången du sparar den, skriver du ett namn på filen i rutan Filnamn och klickar på Spara.

Så här sparar du en ny version av en befintlig fil (Spara som)

Om du öppnar en befintlig fil och gör ändringar men inte vill skriva över originalversionen, kan du spara en ny version av filen.

Som standard sparar de flesta program filen på en logisk plats för filer av den typen (bildfiler sparas till exempel vanligtvis i mappen Mina bilder). Men du kan också spara filen på en annan plats. Så här sparar du en ny version av en befintlig fil:

 1. Klicka på Arkiv-menyn i det program du använder, och klicka sedan på Spara som.

 2. Om navigeringsfönstret (till vänster) inte visas klickar du på Bläddra i mappar längst ned till vänster i dialogrutan Spara som.

 3. Gör något av följande:

  • Gå till navigeringsfönstret och klicka på mappen där du vill spara filen.

  • Gå till adressfältet och klicka på en pil bredvid ett mappnamn och klicka sedan på mappen.

  • Skriv den fullständiga sökvägen till mappen i adressfältet (till exempel C:\Användare\Delat). Mer information finns i Navigera med hjälp av adressfältet.

 4. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Obs!

 • Du kan inte öppna eller spara filer i själva Windows. Du måste använda ett program för att utföra sådana aktiviteter. Vanligtvis öppnar du och sparar en fil i samma program som filen skapades i. Mer information finns i Öppna filer och mappar.

 • Om du sparar en fil i ett bibliotek (t.ex. dokumentbibliotek) sparas mappen på bibliotekets standardplats för sparade objekt (till exempel Mina dokument).

 • Du kan eventuellt lägga till filegenskaper som taggar när du sparar filen, men det beror på vilken typ av fil du sparar. Du kan t.ex. lägga till taggar och andra egenskaper i Microsoft Office-dokument, bilder (t.ex. JPEG-filer) och musik (t.ex. MP3-filer). Sedan kan du söka efter och sortera filerna med hjälp av egenskaperna. Mer information finns i Ändra egenskaperna för en fil.