Skanna ett dokument eller en bild med Windows Faxa och skanna

Med Windows Faxa och skanna kan du skanna dokument eller bilder. Allt du behöver göra är att ansluta en skanner till datorn. Mer information finns i Installera en skanner.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du skriver ut ett dokument eller en fil (1:29) (videoklippet kan vara på engelska)

Skanna dokument med Windows Faxa och skanna

Innan du börjar ser du till att skannern är korrekt ansluten och påslagen.

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Faxa och skanna.
 2. Klicka på Skanna nedtill i den vänstra rutan.

 3. Klicka på Ny skanning i verktygsfältet.

 4. I dialogrutan Ny skanning klickar du på listan Profil och väljer sedan Dokument. Standardinställningarna för att skanna ett dokument, som du kan använda eller ändra, visas automatiskt.

 5. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur dokumentet kommer att visas när du har skannat det.

 6. Klicka på Skanna.

Skanna bilder med Windows Faxa och skanna

Innan du börjar ser du till att skannern är korrekt ansluten och påslagen.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Faxa och skanna.
 2. Klicka på Skanna nedtill i den vänstra rutan.

 3. Klicka på Ny skanning i verktygsfältet.

 4. Klicka på Profil i dialogrutan Ny skanning och klicka sedan på Foto. Standardinställningarna för att skanna en bild, som du kan använda eller ändra, visas automatiskt.

 5. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur bilden kommer att visas när du har skannat den. Om det behövs ändrar du skanningsinställningarna och sedan förhandsgranskar du bilden igen.

 6. Klicka på Skanna.

Anmärkningar

 • Du kan beskära en bild innan du skannar den genom att klicka på Förhandsgranska i dialogrutan Ny skanning. I förhandsgranskningsområdet drar du sedan i beskärningsverktygets handtag för att ändra storleken på bilden.

 • Vissa skannrar kan spara enskilda dokument och bilder som har lagts i skannern som separata filer. Om din skrivare har den här funktionen kan du markera kryssrutan Förhandsgranska eller skanna bilder som separata filer. Om skannern inte har funktionen är det här alternativet inte tillgängligt.

 • Skannade dokument och foton lagras i mappen Dokument under Inskannade dokument. Om du skapar en ny mapp i mappen Inskannade dokument visas den inte i skannervyn förrän du stänger och öppnar Windows Faxa och skanna igen eller förrän du döljer och sedan expanderar mapplistan.

 • Om du vill ändra standardfilnamnet för ett skannat dokument eller en skannad bild, högerklickar du på filnamnet i skannervyn och klickar sedan på Byt namn.

 • Om du vill ordna dina skannade dokument eller foton, högerklickar du på mappen Skanna i vänster fönsterruta och klickar sedan på Ny mapp. Om du vill flytta ett skannat dokument eller foto till en mapp, högerklickar du på dokumentet, klickar på Flytta till mapp och markerar sedan vart du vill flytta det.

 • Du kan vidarebefordra skannade dokument automatiskt till en e-postadress eller en nätverksmapp. Välj ett vidarebefordringsalternativ genom att klicka på menyn Verktyg och sedan på Vidarebefordring av skannade filer. Välj önskade alternativ, ange informationen och klicka sedan på Spara.