Söka med adressfältet i Internet Explorer 9

Du kan söka på Internet direkt från adressfältet i Windows Internet Explorer 9 och välja vilken sökmotor som ska användas. Du kan också tillåta att en sökmotor föreslår termer eller resultat medan du skriver dem.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du söker med adressfältet i Internet Explorer 9 (0:45)

Söka på Internet i adressfältet

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Skriv ett ord eller en fras i adressfältet, markera en sökleverantörs ikon längst ned i det utökade adressfältet och tryck på Retur.

Tips!

 • Om du söker inom en organisation med ett intranät skriver du en sökterm som överensstämmer med adressen till en webbsida, så får du en fråga i Meddelandefältet om du vill besöka den webbsidan. Klicka på Ja om du vill gå direkt till webbsidan varje gång du skriver samma term.

Lägga till en sökleverantör

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka först på knappen Visa automatisk komplettering av adressfält och sedan på Lägg till i det nedre högra hörnet för adressfältet.

 3. Välj en sökleverantör i galleriet med tillägg och klicka på Lägg till i Internet Explorer .

 4. Gör något av följande i dialogrutan Lägg till sökleverantör:

  • Markera kryssrutan Använd denna sökleverantör som standard om du vill använda en sökleverantör automatiskt.

  • Om du vill gå direkt till sökleverantörens bästa resultat när du söker markerar du kryssrutan Öppna de bästa resultaten om adressen jag skriver i adressfältet inte hittas.

  • Om de vill se förslag på söktermer eller resultat från sökleverantören markerar du kryssrutan Använd sökförslag från denna leverantör.

 5. Klicka på Lägg till.

  Obs!