Söka i Windows: Vanliga frågor

Här är några svar på vanliga frågor om att söka efter filer, mappar och program.

Du kan också försöka med att köra en felsökare, som kan diagnostisera och åtgärda vanliga problem med sökning och indexering.

Så här kör du en felsökare för sökning och indexering

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild av en Fix it-knapp

  Åtgärda det här problemet

 2. Klicka på Kör och följ sedan instruktionerna i guiden.

Visa alla

Hur utför jag en sökning?

Du kan göra en sökning på flera sätt: Ett sätt är att skriva i sökrutan längst upp i ett öppet fönster eller i sökrutan på Start-menyn. När du börjar skriva startar sökningen automatiskt.

Du kan också använda sökmappen:

 • Öppna Sök genom att trycka på Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +F.

Mer information om sökning finns i Söka efter en fil eller mapp.

Hur utökar jag en sökning?

Om du inte hittar en fil kan du utöka sökningen till att omfatta olika platser. Om du till exempel söker efter en fil i biblioteket, Dokument, men inte är säker på var filen är lagrad, kan du söka i hela biblioteket eller i hela datorn. Så här gör du:

 1. Klicka på Start Bild av Start-knappen och sedan på Dokument.
 2. Börja skriva i sökrutan längst upp i det öppna fönstret.

 3. Rulla ned till slutet av listan över sökresultat. Gör något av följande under Sök igen i:

  • Klicka på Bibliotek om du vill söka i alla bibliotek.

  • Klicka på Dator om du vill söka i hela datorn. (Då kan du söka efter filer som inte är indexerade, till exempel system- och programfiler, men kom ihåg att sökningen tar längre tid.)

  • Klicka på Anpassad om du vill söka på speciella platser.

  • Klicka på Internet om du vill söka online med din vanliga webbläsare och din vanliga sökleverantör.

Vad är ett sökindex och hur ändrar jag det?

Windows använder ett index för att snabbt söka efter de vanligaste filtyperna på datorn. I stället för att leta igenom hela hårddisken efter ett filnamn eller en egenskap, genomsöker Windows indexet.

Om du söker på platser som inte har indexerats kan sökningen gå långsamt. Det beror på att Windows måste kontrollera varje fil på dessa platser under sökningen. Du kan lägga till platserna i indexet så att sökningen går snabbare i fortsättningen. Mer information finns i Förbättra Windows-sökningar med hjälp av index: vanliga frågor och svar.

Om du vill se en fullständig lista över platser som är indexerade eller lägga till platser i indexet, öppnar du Indexalternativ.

 • Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

  De indexerade platserna visas i listan Indexera följande platser.

Obs!

 • När du inkluderar en mapp i ett bibliotek läggs den automatiskt till i indexet. Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

 • Av sekretesskäl läggs bara dina egna filer till i indexet. Som standard söker alltså inte ‌Windows efter filer som tillhör andra användare på datorn.

Vad betyder ett meddelande om att sökresultaten kan vara långsamma?

Det betyder att den plats du söker inte är indexerad. Vanligtvis får du snabba sökresultat eftersom sökningen bara omfattar indexerade platser på datorn. Om du ändrar platserna som genomsöks eller om du öppnar en mapp som inte är indexerad och söker där, tar sökningen längre tid. Sökningar utanför index omfattar bara filer efter filnamn, medan indexsökningar även omfattar filinnehåll och filegenskaper. Om du ofta får det här meddelandet när du söker på en viss plats på datorn bör du lägga till platsen i indexet. Mer information finns i Förbättra Windows-sökningar med hjälp av index: vanliga frågor och svar.

Vad betyder ett meddelande om att sökresultaten kan vara ofullständiga?

Det betyder att filerna fortfarande indexeras. För att kunna utföra snabba och exakta sökningar samlar Windows in information om filerna på din dator. Informationen lagras i ett index. Med jämna mellanrum måste Windows uppdatera indexet. Om du utför en sökning medan indexet håller på att uppdateras kan resultaten vara inaktuella.

Vad betyder ett meddelande om att en plats inte kan genomsökas eller att det inte finns något medium på sökplatsen?

Det har uppstått problem med att söka igenom en eller flera av de valda platserna. Vanligtvis beror det på att du har valt en nätverksplats eller en enhet som för tillfället inte är ansluten till datorn. Du kan också ha valt en enhet med ett flyttbart medium, där själva mediet (till exempel ett minneskort eller en cd-skiva) saknas. Kontrollera platserna och försök att utföra sökningen igen.