Skicka ett fax med Windows Faxa och skanna

Innan du kan skicka ett fax med Windows Faxa och skanna måste datorn vara utrustad med ett faxmodem eller ansluten till en faxserver.

Mer information finns i Konfigurera datorn för att skicka och ta emot fax.

Så här skickar du ett fax med Windows Faxa och skanna

  1. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Faxa och skanna.
  2. Klicka på Nytt fax i verktygsfältet. Om det är första gången du skickar ett fax blir du uppmanad att slutföra guiden Faxkonfiguration.

  3. Klicka på Skicka när du har skapat faxet.

Tips!

  • Om du vill skicka fax till fler än en mottagare på samma gång skriver du faxnumren, åtskilda med semikolon, i rutan Till. Du kan också hämta mottagare i mappen Windows Kontakter genom att klicka på Till och sedan dubbelklicka på varje kontakt. Se till att spara mottagarnas faxnummer i kontaktinformationen.

  • Visa mer information om hur faxningen fortskrider, inklusive om det skickats eller tagits emot utan problem, genom att klicka på Visa information i Statusövervakning för fax.

  • Information om hur du skapar ett eget faxförsättsblad finns i Skapa eller redigera ett faxförsättsblad.