Skicka bilder i ett e-postmeddelande

Om du vill dela dina digitala favoritbilder med andra, kan du skicka dem som bifogade filer i e-postmeddelanden. Kontrollera att de bilder du vill dela ligger på din dator och följ sedan anvisningarna nedan.

 1. Öppna bildbiblioteket genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Bilder.

 2. Öppna mappen med den bild du vill skicka i e-postmeddelandet och klicka sedan på bilden.

  Om du vill markera fler än en bild håller du ned Ctrl medan du klickar på bilderna.

 3. Klicka på E-post i verktygsfältet.

  Detta kommando visas bara om ett e-postprogram är installerat på din dator.

 4. Välj en bildstorlek i listan Bildstorlek i dialogrutan Bifoga filer och klicka sedan på Bifoga.

  Ett nytt e-postmeddelande öppnas i förvalt e-postprogram och bilden bifogas.

 5. När du är färdig med e-postmeddelandet klickar du på Skicka.

Obs!

 • Du måste ha ett e-postprogram installerat på datorn om du vill skicka bilder som bifogade filer i ett e-postmeddelande med hjälp av anvisningarna ovan.

 • Det är en bra idé att optimera bilderna för e-post genom att minska deras storlek innan du skickar dem så att e-postsystemen inte stoppar dem. Vissa e-post-servrar har en gräns på 1–2 megabyte (MB) per meddelande. Att optimera bilder för e-post påverkar inte originalbildens storlek eller kvalitet, det är bara e-postversionens storlek som ändras. Bildens storlek ändras automatiskt när du skickar bilder i e-postmeddelanden enligt anvisningarna ovan.

 • Om du vill kan du dra bildfiler direkt till ett öppet e-postmeddelande. Om du använder den här metoden kan du inte välja att automatiskt göra bildfiler mindre.