Dela filer med Delade mappar

Delade mappar är ett bekvämt sätt att dela filer på datorn. Du kan dela filer i de delade mapparna med andra personer som använder samma dator och med personer som använder andra datorer i nätverket. Alla filer eller mappar som du sparar i en delad mapp delas automatiskt med de personer som har tillgång till dina delade mappar.

Bild av Delade mappar
De gemensamma mapparna i Windows-biblioteken

Var finns de delade mapparna?

De delade mapparna finns i dokumentbiblioteket.

Öppna de delade mapparna

 1. Öppna dokumentbiblioteket genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dokument.

 2. I den vänstra rutan under Bibliotek klickar du på pilen bredvid något av biblioteken (Dokument, Musik, Bilder eller Filmer).

  Då visas mappen Delat för varje bibliotek.

Är Delade mappar det enda sättet att dela filer i Windows?

Nej. Du kan också dela filer direkt från valfri mapp på datorn utan att kopiera eller flytta dem till de delade mapparna. När du delar direkt från en mapp får du mer kontroll över vem du delar filerna med. Då kan du välja enskilda personer och ange nivån för varje persons delningsbehörigheter. Information om när du bör dela från en delad mapp och när du bör dela direkt från andra mappar på datorn finns i avsnitten Viktig information om fildelning och Dela filer med någon.

Obs!

 • Ett nytt sätt att dela är att använda en hemgrupp. En hemgrupp är en grupp av datorer som delar bilder, musik, videoklipp, dokument och till och med skrivare. Datorerna måste köra Windows 7 för att kunna ingå i en hemgrupp. Mer information finns i Vad är en hemgrupp? och Hemgrupp: vanliga frågor.

Vad finns i de delade mapparna?

De delade mapparna innehåller undermappar som hjälper dig att skapa ordning och reda, men de innehåller inga filer förrän du eller andra personer som använder datorn lägger till filer i dem. Mapparna är sorterade efter innehållstyp. Exempel på mappar är:

 • Delade dokument

 • Delad musik

 • Delade bilder

 • Delade filmer

Vad ska jag spara i de delade mapparna?

Det är upp till dig. Du kan flytta filer eller mappar som du vill dela till de delade mapparna. Du kan kopiera eller flytta låtar som du vill dela till mappen Delad musik, bilder till mappen Delade bilder och så vidare. Delade mappar är en bra plats att spara alla filer som du vill dela med personer som har tillgång till dina delade mappar.

Obs!

 • Spara inga filer i de delade mapparna om du inte är säker på att andra ska få se dem. Om du bara vill att vissa personer ska ha tillgång till en viss fil kan du överväga att dela den från en mapp som inte är delad. Mer information om hur du delar från sådana mappar finns i Dela filer med någon.

Vem kommer åt de delade mapparna?

Alternativet Delade mappar är inaktivt som standard (förutom för hemgrupper). När Delade mappar är aktiverat kan alla på datorn eller nätverket få tillgång till mapparna. När det är inaktivt har bara personer med användarkonto och lösenord på datorn åtkomst.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du aktiverar och inaktiverar delning av delade mappar (1:13)

Aktivera eller inaktivera delning av delade mappar

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild på dubbel vinkel för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Gör något av följande under Delning av delade mappar:

  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa eller skriva filer i delade mappar

  • Inaktivera delning (användare som har loggat in på datorn kan ändå komma åt de här mapparna)

 4. Klicka på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Anmärkningar

 • När du delar den delade mappen på datorn med andra, kan de öppna och visa filerna i mappen precis som om den fanns på deras egna datorer. Om du ger dem behörighet att ändra filer, kommer alla ändringar de gör att ändra filerna på din dator.

 • Om du klickar på en delad mapp eller dess innehåll visas Avancerade delningsinställningar i menyn Dela med. Med det här alternativet kan du öppna Kontrollpanelen och aktivera eller inaktivera den delade mappen.

Genom att aktivera lösenordsskyddad delning i Kontrollpanelen kan du begränsa åtkomsten till delade mappar, så att bara personer som har ett användarkonto och lösenord på din dator kommer åt dem. Det här alternativet är inte tillgängligt på en domän.

Aktivera eller inaktivera lösenordsskyddad delning

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild på dubbel vinkel för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Gör något av följande under Lösenordsskyddad delning:

  • Aktivera lösenordsskyddad delning

  • Inaktivera lösenordsskyddad delning

 4. Klicka på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.