Starta datorn från en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet

Du kan behöva starta eller starta om datorn med en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet om du vill:

OBS!

 • Om du använder en Tablet PC eller en annan dator med pekskärm kan du behöva ansluta ett tangentbord och en mus för att använda Startreparation och andra verktyg i menyn Systemåterställningsalternativ.

Starta Windows 7 från en installationsskiva eller USB-flash-enhet

 1. Starta datorn, sätt i installationsskivan eller USB-flash-enheten för Windows 7 och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på valfri tangent när du ombeds att göra det och följ alla instruktioner som visas.

 4. När sidan Installera Windows visas, startar du installationen genom att klicka på Installera nu eller klickar på Reparera datorn för att få tillgång till alternativ för systemåterställning.

 5. Följ anvisningarna.

Om sidan Installera Windows inte visas

Om sidan Installera Windows inte visas och du inte ombeds trycka på någon tangent, kanske du måste ange att datorn använder DVD-enheten eller USB-flash-enheten som första startenhet. För att göra detta måste du ändra inställningarna i datorns grundläggande indata-/utdatasystem (BIOS).

OBS!

 • De flesta nyare datorer kan startas från en USB-enhet, men en del äldre datorer har inte den funktionen. Mer information finns i dokumentationen till datorn eller på tillverkarens webbplats.

Ändra startinställningar i datorns BIOS

Läs den information som medföljde din dator eller besök datortillverkarens webbplats innan du ändrar BIOS-inställningarna. Specifika procedurer för att komma åt och ändra BIOS-inställningar kan skilja sig beroende på datortillverkare och du kanske kan välja vilken startenhet datorn ska använda utan att ändra BIOS-inställningarna.

Varning!

 • Var försiktig när du ändrar BIOS-inställningar. BIOS-gränssnittet är utformat för avancerade användare och det går att ändra en inställning som kan medföra att det inte går att starta datorn korrekt.

 1. Starta datorn, sätt i installationsskivan eller USB-flash-enheten för Windows 7 och starta sedan om datorn.

 2. I nya datorer visas ofta en startmeny. Välj "BIOS setup", "BIOS settings" eller ett liknande alternativ på startmenyn.

  Det varierar beroende på BIOS-tillverkare. Vanligen måste du trycka på en tangent (t.ex. F2, F12, Delete, Esc) eller trycka en tangentkombination direkt när du har startat datorn, innan Windows startar. Om Windows-logotypen visas försöker du igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och stänger sedan av och startar om datorn igen.

 3. En skärm med datorns BIOS-inställningar visas. Välj alternativet "Boot order" eller ett liknande alternativ i datorns BIOS-inställningar. Boot order-inställningarna kan också stå i en lista under "Avancerade inställningar" eller liknande.

 4. Välj DVD-enhet eller USB-flash-enhet som första startenhet. (USB-flash-enheten kan stå i en lista under "Flyttbara enheter" eller liknande).

 5. Spara inställningsändringarna och lämna BIOS.

 6. Starta om datorn, och starta sedan Windows 7 från installationsskivan eller USB-flash-enheten enligt tidigare beskrivning.