Tips om att skydda datorn mot virus

Det är inte så svårt att skydda datorn från virus och andra former av hot, men du måste vara vaksam. Här är några åtgärder du kan vidta:

  • Installera ett antivirusprogram. Du kan skydda datorn mot virus genom att installera ett antivirusprogram och se till att det är uppdaterat. Med hjälp av antivirusprogram söks datorn igenom efter virus som tar sig in via e-post, operativsystem eller filer. Nya virus uppträder dagligen och det är därför viktigt du ställer in antivirusprogrammet så att uppdateringar installeras automatiskt.

  • Öppna inte e-postbilagor om det inte är något du väntar dig. Många virus bifogas e-postmeddelanden och börjar spridas så snart du öppnar bilagan. Det är säkrast att låta bli att öppna bilagor om det inte är något du väntar dig. Mer information finns i avsnittet När kan man lita på e-postmeddelanden?.

  • Håll datorn uppdaterad. Microsoft ger ut säkerhetsuppdateringar som bidrar till att skydda din dator. Se till att Windows får tillgång till dessa uppdateringar genom att aktivera automatiskt uppdateringar i Windows. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering.

  • Använd en brandvägg. ‌ Windows-brandväggen (eller något annat brandväggar) kan varna dig för misstänkta aktiviteter om ett virus eller en mask försöker ansluta till din dator. Brandväggen kan även blockera virus, maskar och hackare om de försöker hämta potentiellt skadliga program till din dator.

  • Använd webbläsarens sekretessinställningar. Att vara medveten om hur webbplatser kan använda din privata information är viktigt för att du ska kunna undvika bedrägerier och identitetsstöld. Om du använder Internet Explorer kan du ändra dina sekretessinställningar eller återställa standardinställningarna när du vill. Mer information finns i Ändra sekretessinställningar i Internet Explorer 9.

  • Använd blockering av popup-fönster i webbläsaren. Popup-fönster är ett små webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker. De flesta skapas av annonsörer, men de kan även innehålla skadlig eller osäker kod. Med blockering av popup-fönster kan du förhindra att vissa av de här fönstren visas.

    Blockering av popup-fönster i Internet Explorer är aktiverad som standard. Mer information om att ändra funktionens inställningar och att aktivera eller inaktivera den finns i Ändra sekretessinställningar i Internet Explorer 9 privacy settings.

  • Aktivera användarkontokontroll (UAC). När ändringar som kräver administratörsbehörighet ska göras i datorn meddelar användarkontokontrollen dig, så att du kan godkänna ändringarna. Användarkontokontroll kan förhindra att virus gör oönskade ändringar. Mer information om att aktivera användarkontokontroll och justera inställningarna finns i Aktivera eller inaktivera användarkontokontroll.