Låsa upp eller häva blockering av mobil bredbandsanslutning

Om du vill låsa upp eller häva blockering av mobil bredbandsanslutning följer du de här stegen. Mer information om mobilt bredband finns i Vad är mobilt bredband?

Om enheten har en aktiv PIN-kod låser sig den mobila bredbandsanslutningen automatiskt när du stänger av datorn, försätter den i viloläge eller tar ut kortet ur datorn. Nästa gång du startar datorn, återställer från viloläge eller sätter tillbaka kortet visas enhetens status som Enheten är låst

Mer information finns i Aktivera, inaktivera eller ändra PIN för mobilt bredband.

Så här låser du upp en mobil bredbandsanslutning

  1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  2. Klicka på namnet på den mobila bredbandsanslutningen och sedan på Anslut.

  3. Ange PIN-loden och klicka på OK.

Så här häver du blockeringen av en mobil bredbandsanslutning eller SIM-kortets PIN-kod

När PIN-koden för ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) har blockerats låser sig enheten och går inte att låsa upp med PIN-koden. Enhetens status visas som Enheten är låst. För att häva blockeringen av PIN-koden måste du ange en PUK-kod (kod för att häva blockering av PIN-kod) från leverantören av mobilt bredband. När du häver blockeringen skapar du även en ny PIN-kod.

  1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  2. Om enhetens status visas som Enheten är låst högerklickar du på nätverket för mobilt bredband, klickar på Egenskaper och väljer fliken Säkerhet.

  3. Klicka på Avblockera PIN.

  4. Ange PUK-koden (kod för att häva blockering av PIN-kod) ange och bekräfta den nya PIN-koden och klicka sedan på Avblockera PIN.

Obs!

  • Om PIN-koden inte är blockerad visas inte knappen Avblockera PIN.