Använda mobilt bredband för att ansluta till Internet

Den mobila bredbandstekniken, även kallad WWAN (Wireless Wide Area Network)-teknik möjliggör mobil Internetanslutning. Om du vill använda mobilt bredband behöver du ett datakort och en dataplan från en mobil bredbandsleverantör. Mer information finns i Vad är mobilt bredband?

När du har fått enheten och dataplanen kontrollerar du att ditt SIM-kort (Subscriber Identity Module) och den mobila bredbandstjänsten för SIM-kortet är aktiverade. Information om detta får du av mobiloperatören eller enhetens återförsäljare.

Om du använder ett externt datakort kontrollerar du att det sitter korrekt i den bärbara datorn. Kontrollera även att knappen som aktiverar datorns trådlösa kommunikation är på, om sådan finns. Knappen sitter oftast på den bärbara datorns kortssida eller framsida. Så här gör du sedan för att konfigurera de mobila bredbandsinställningarna:

Så här konfigurerar du den mobila bredbandsanslutningen för första gången

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 2. Högerklicka på nätverket för mobilt bredband och klicka sedan på Anslut.

 3. Ange vid behov åtkomstpunktens namn (APN) eller åtkomststrängen, användarnamn och lösenord. (Den här informationen levererades tillsammans med enheten eller den mobila bredbandstjänsten.)

 4. Ändra vid behov de automatiska anslutningsinställningarna och klicka sedan på Fortsätt.

Så här ändrar du den mobila bredbandsanslutningens profilegenskaper (åtkomstpunktens namn, åtkomststräng, användarnamn, lösenord och automatiska anslutningsinställningar)

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 2. Högerklicka på nätverket för mobilt bredband, klicka på Egenskaper, och sedan på fliken Profil.

  Obs!

  • Om fliken profil inte visas läser du avsnittet Så här konfigurerar du den mobila bredbandsanslutningen för första gången ovan.

 3. Ange åtkomstpunktens namn (APN) eller åtkomststrängen, användarnamn och lösenord. (Den här informationen levererades tillsammans med enheten eller den mobila bredbandstjänsten.)

 4. Markera något av följande alternativ under Automatisk anslutning:

  • Anslut alltid automatiskt

  • Anslut automatiskt, utom vid nätverksväxling

  • Anslut aldrig automatiskt

 5. Om datorn redan är ansluten till Internet via LAN (Local Area Network)-anslutning och du inte vill att Windows ska ansluta automatiskt markerar du kryssrutan Anslut endast automatiskt om det inte finns någon annan Internetanslutning.

 6. Klicka på OK.

Så här ändrar du egenskaper för nätverksväxling för mobil bredbandsanslutning (val av nätverk)

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 2. Högerklicka på nätverket för mobilt bredband, klicka på Egenskaper, och sedan på fliken Nätverksväxling. (Fliken Nätverksväxling visas endast om nätverksväxling är aktivt.)

 3. Om du vill att Windows ska välja nätverk automatiskt markerar du Välj automatiskt (rekommenderas). Om du vill ange ett nätverk väljer du nätverksnamnet från listan och klickar på Registrera.

  Obs!

  • Om hanteraren för den mobila bredbandsanslutningen inte kan ansluta till det nätverk du angav ändrar den automatiskt inställning till Välj automatiskt.

Så här ansluter du till Internet med mobilt bredband

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 2. Klicka på namnet på det mobila bredbandsnätverket och sedan på Anslut.

 3. Ange vid behov PIN-koden till ditt mobila bredband och tryck på Retur.

Så här kopplar du från en mobil bredbandsanslutning

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 2. Klicka på namnet på den mobila bredbandsanslutningen och sedan på Koppla från.