Här är några svar på vanliga frågor om användarkonton.

Visa alla

Vad är ett användarkonto?

Ett användarkonto innehåller information som berättar för Windows vilka filer och mappar som du kan komma åt, vilka ändringar du kan göra på datorn och dina personliga inställningar, som skrivbordets bakgrund eller skärmsläckaren. Med användarkonton kan du dela en dator med flera personer där var och en har egna filer och inställningar. Varje person kommer åt sitt användarkonto med ett användarnamn och ett lösenord.

Det finns tre olika typer av konton. De olika typerna ger olika behörighetsnivåer till datorn:

  • Standardkonton är lämpliga för normal, daglig användning.

  • Administratörskonton ger de mest omfattande behörigheterna till datorn och bör endast användas vid behov.

  • Gästkonton är primärt avsedda för användare som bara behöver använda datorn tillfälligt.

Behöver jag ett användarkonto för att kunna använda Windows?

Ja. När du installerar Windows måste du skapa ett användarkonto. Detta konto blir ett administratörskonto som gör att du kan konfigurera datorn och installera de program som du vill använda. När du har konfigurerat datorn rekommenderar vi att du använder ett standardkonto för normal, daglig användning. Välkomstskärmen, där du loggar in i Windows, visar vilka användarkonton som är tillgängliga på datorn och vilken kontotyp det är så att du vet om du använder ett administratörskonto eller standardkonto. Mer information om varför du bör använda ett standardkonto finns i Varför använda ett standardanvändarkonto i stället för ett administratörskonto?

Behöver jag ett lösenord till mitt konto?

Nej. Men vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord. Lösenord är en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna som hjälper dig skydda din dator. När datorn är skyddad med ett lösenord kan bara de som känner till lösenordet logga in.

Hur kan jag växla till ett annat användarkonto?

Om du har flera användarkonton på din dator kan du växla till ett annat användarkonto utan att behöva logga ut eller stänga program. Detta kallas Snabbt användarbyte. Gör så här om du vill växla till ett annat användarkonto:

  • Klicka på knappen StartBild av knappen Start, peka på pilen bredvid knappen Stäng avBild av knappen Stäng av och klicka sedan på Växla användare.

Obs!

  • Snabbt användarbyte är inte tillgängligt på Windows 7 Starter.

Kan jag ändra ett konto till en annan typ?

Ja. Om du är administratör kan du ändra en användares kontotyp. Vi rekommenderar att de flesta användare har standardkonton. Mer information finns i Ändra en användares kontotyp.