Använda acceleratorer till att hitta adresser, förklara ord och andra aktiviteter med markerad text

Du kan använda acceleratorer med text som du markerar på en webbsida för att visa en gatuadress på en kartsida, eller slå upp ett ord i en ordlista. Du kan även välja vilka webbtjänster och webbplatser acceleratorer använder för olika uppgifter. Flera acceleratorer är som standard inkluderade i Internet Explorer men du kan lägga till och ta bort dem som du själv vill.

När du startar Internet Explorer första gången så kan du acceptera valet av standardacceleratorer eller välja själv från en lista online. Listan med nya acceleratorer uppdateras ofta, så titta igenom den då och då.

Använda acceleratorer

Gör så här för att använda en accelerator:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till webbsidan som innehåller texten du vill använda en accelerator med och markera texten.

 3. Klicka på knappen AcceleratorBild på knappen Accelerator om du vill visa en lista över acceleratorer.

Om du håller muspekaren över en accelerator får du se en förhandsgranskning. I många fall kommer förhandsgranskningen att visa det du vill veta, såsom uppslagsord eller översättningar. Om den inte gör det kan du klicka på acceleratorn för att få Internet Explorer att öppna webbtjänsten med texten du markerat.

Du kan även använda acceleratorer via den nya fliksidan med kopierad text från t.ex. ett e-postmeddelande eller en ordbehandlare. Exempelvis om du får en gatuadress med e-posten som du vill få en vägvisning till, då kan du kopiera adressen och öppna Internet Explorer med en ny flik. På den nya fliksidan klickar du på Visa kopierad text under Använd en accelerator om du vill kontrollera texten du kopierat. Klicka därefter på den accelerator som du vill använda.

Hämta nya acceleratorer

Även om Internet Explorer inkluderar flera acceleratorer kan du vilja se vilka andra acceleratorer som finns tillgängliga. Gör så här för att hitta nya acceleratorer:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Acceleratorer under Tilläggstyper i Hantera tillägg för att visa en lista med aktuella acceleratorer.

 4. Klicka på Hitta fler acceleratorer längst ner på sidan.

 5. På webbplatsen Internet Explorer Gallery klickar du på den accelerator som du vill installera. Klicka sedan på Installera accelerator.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Lägg till accelerator:

  • Om du vill lägga till en ny accelerator klickar du på Lägg till. När du lägger till en accelerator kan du också markera kryssrutan Gör den här leverantören till min standardleverantör för den här accelerator-kategorin.

  • Om du ersätter en befintlig accelerator ska du istället klicka på Ersätt.

  • Om du inte är säker på att du litar på webbplatsen i fältet Från kan du klicka på Avbryt.

Använda icke-standard acceleratorer

Även om du alltid har en standardaccelerator för varje accelerator-kategori kan du lägga till fler i kategorin. När du lägger till en ny accelerator i en kategori kan du använda den med hjälp av följande steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till webbsidan som innehåller texten du vill använda en accelerator med och markera texten.

 3. Klicka på knappen AcceleratorBild på knappen Accelerator för att visa en lista över acceleratorer, peka på Alla acceleratorer och klicka sedan på den accelerator som du vill använda.

Hantera acceleratorerna

Gör så här för att hantera dina acceleratorer:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Acceleratorer under Tilläggstyper i Hantera tillägg för att visa en lista med aktuella acceleratorer.

 4. Klicka på en accelerator i listan och gör en eller flera av följande saker:

  • Om du vill ändra statusen för en accelerator klickar du på någon av knapparna Aktivera, Inaktivera, Ange som standard eller Ta bort som standard. Observera att knapparna kan ändras beroende på acceleratorns aktuella status.

  • Du kan se acceleratortjänstens hemsida, eller sidan den installerades från.

  • Om du vill ändra kategorin för en accelerator klickar du på ändra bredvid fältet Kategori i statusområdet längst ned i Hantera tillägg.

  • Om du vill hitta och lägga till fler acceleratorer klickar du på Hitta fler acceleratorer längst ned i Hantera tillägg.

  • Om du vill ta bort en accelerator klickar du på knappen Ta bort.

 5. När du är klar klickar du på Stäng.