Använda Fästisar

Du kan använda Fästisar om du vill skriva en att-göra-lista, klottra ned ett telefonnummer eller något annat som du skulle göra på en papperslapp. Du kan använda Fästisar med en Tablet PC-penna eller med ett vanligt tangentbord. Om du ska skriva en anteckning med en Tablet PC-penna börjar du helt enkelt skriva där du vill att anteckningen ska visas. Om du ska skriva en anteckning klickar du där du vill att texten ska visas och börjar skriva.

Bild av en fästis
Fästisar
Visa alla

Så här skapar du en ny fästis

 • Öppna Fästisar genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Fästisar och knackar sedan på Fästisar i sökresultatlistan.

  Om du vill skapa fler anteckningar klickar du på knappen Ny anteckning.

  Du kan också öppna en ny anteckning genom att trycka på Ctrl+N.

Tips!

 • Du kan ändra storlek på en anteckning genom att dra i kanten av ett hörn på anteckningen för att göra den större eller mindre.

Så här tar du bort en fästis

När du är klar med att använda en anteckning kan du radera den för att städa upp på skrivbordet.

 1. Klicka på knappen Ta bort anteckning.

 2. I dialogrutan Fästisar klickar du på Ja.

  Du kan också ta bort en anteckning genom att trycka på Ctrl+D.

Obs!

 • Om du tar bort alla anteckningar stängs Fästisar. Öppna Fästisar igen om du vill skriva en ny anteckning.

  • Öppna Fästisar genom att knacka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Fästisar och knackar sedan på Fästisar i sökresultatlistan.

Så här ändrar du färg på en fästis

 • Högerklicka på den anteckning som du vill ändra och klicka på en färg.

Så här formaterar du text i en fästis

Med hjälp av tangentbordsgenvägar kan du formatera text, lägga till punkter för att göra en lista eller ändra textstorleken. Så här gör du:

 1. Markera texten du vill ändra.

 2. Använd följande tangentbordsgenvägar för att formatera texten i anteckningen:

  Typ av formatering Tangentbordsgenväg
  Typ av formatering

  Fet text

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+F

  Typ av formatering

  Kursiv text

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+K

  Typ av formatering

  Understruken text

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+U

  Typ av formatering

  Genomstruken

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+T

  Typ av formatering

  Punktlista

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+Skift+L

  (Använd den här tangentbordsgenvägen igen för att ändra till en numrerad lista.)

  Typ av formatering

  Större textstorlek

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+Skift+>

  Typ av formatering

  Mindre textstorlek

  Tangentbordsgenväg

  Ctrl+Skift+<