Använda Felsökaren för nätverk i Windows 7

Många använder nätverk, men få har tillräckligt med tid eller motivation för att bli nätverksexperter. I stället förlitar vi oss ofta på att någon annan kunnig person felsöker våra nätverksproblem. Men vad gör du om du inte har någon som kan hjälpa dig? Felsökaren för nätverk i Windows 7 gör det möjligt för alla användare att diagnostisera och åtgärda problem med nätverk.

Nätverk är komplexa

Nätverkstekniken är komplex till sin natur, och därför kan det ofta vara svårt att hitta grundorsaken till ett nätverksproblem. Om du till exempel har problem med att komma åt en webbplats, visas ett felmeddelande, men det är inte säkert att meddelandet är till någon hjälp eftersom problemet oftast inte preciseras i detalj. Felet kan ha orsakats av en mängd olika problem med datorn, webbservern eller nätverket mellan datorn och webbservern.

Felsökaren för nätverk kan hjälpa dig

När ett nätverksrelaterat problem uppstår i Windows 7, hjälper Felsökaren för nätverk dig att diagnostisera och åtgärda problemet. När du till exempel får felmeddelanden som "Det går inte att visa sidan" eller "Servern är inte tillgänglig", kan du använda Felsökaren för nätverk för att identifiera problemet. Om du vill öppna Felsökaren för nätverk från nätverksrelaterade felmeddelanden klickar du på Diagnostisera eller Felsök.

Bild på felmeddelande med knappen Diagnostisera
Felmeddelande med en Diagnostisera-knapp

Vissa program, till exempel Fjärrhjälp, upptäcker automatiskt när ett problem har uppstått och erbjuder dig möjlighet att köra felsökaren. Du kan också komma åt Felsökaren för nätverk på följande sätt:

 • Högerklicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet i Aktivitetsfältet, och klicka sedan på Felsök problem.
  Bild på alternativet för felsökningsproblem
  Alternativet Felsök problem
 • Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, och klicka sedan på Kontrollpanelen‌ och skriv felsökaren i sökrutan. Klicka på Felsökning, klicka på Nätverk och Internet och klicka sedan på den typ av problem som uppstått.
  Bild av Nätverks- och delningscenter
  Felsökarna för nätverk och Internet
 • Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, och klicka sedan på Kontrollpanelen‌ och skriv nätverk i sökrutan. I sökresultatet klickar du på Nätverks- och delningscenter och sedan på Felsök problem.
  Bild på alternativet Felsökningsproblem u Nätverks- och delningscenter
  Alternativet Felsök problem i Nätverks- och delningscenter
 • Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, och klicka sedan på Kontrollpanelen‌ och skriv kort i sökrutan. Under Nätverks- och delningscenter klickar du på Visa nätverksanslutningar. Högerklicka på ett nätverkskort och klicka sedan på Diagnostisera.
  Bild på alternativet Diagnostisera i Nätverksanslutningar
  Alternativet Diagnostisera i Nätverksanslutningar

När ett problem har diagnostiserats föreslår Felsökaren för nätverk olika lösningar. Ibland kan felsökaren till och med åtgärda problemet automatiskt, helt utan din hjälp. Om ditt nätverkskort till exempel har svårt att gå ur viloläget, kan felsökaren för Nätverk återställa kortet och drivrutinen automatiskt.

Felsökaren för nätverk kan också upptäcka om funktionen för trådlöst nätverk har inaktiverats i en dator. Det här är ett vanligt problem som tidigare kanske resulterat i att du kontaktat teknisk support. Med felsökaren för Nätverk kan du i stället åtgärda problemet själv.

Bild på dialogrutan Felsökare för nätverk med trådlös funktion avstängd
Dialogrutan Felsökaren för nätverk som visar att funktionen för trådlöst är inaktiverad

När du har kört Felsökaren för nätverk sparas en problemrapport i felsökningshistoriken som referens för ett senare tillfälle. Om felsökaren inte åtgärdade problemet kan du visa rapporten för teknisk supportpersonal. Den hjälper dem att identifiera och åtgärda komplexa nätverksproblem snabbare.

Problemrapporten innehåller en eller flera händelseloggar. Nätverksadministratörer och teknisk supportpersonal kan använda informationen i händelseloggarna för att analysera anslutningsproblem eller som hjälp när de försöker tolka slutsatserna. Du hittar informationen genom att klicka på Visa detaljerad information på felsökarens sista sida eller genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna Felsökning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Hitta och åtgärda problem.

 2. Klicka på Visa historik i det vänstra fönstret.

 3. Högerklicka på felsökningsrapporten och klicka sedan på Visa detaljer.

Mer information finns i Lösa nätverksproblem med händelseloggarna för Felsökaren för nätverk.