Använda visningsprogrammet för XPS

Med visningsprogrammet för XPS kan du visa, söka, ange behörighet för och digitalt signera XPS-dokument. Du börjar att använda programmet genom att öppna ett XPS-dokument. Mer information finns i avsnitten Vad är visningsprogrammet för XPS? och XPS-dokument: vanliga frågor och svar.

Bild av verktygsfältet i Visningsprogram för XPS
Verktygsfält i visningsprogrammet för XPS

Knappar i verktygsfältet i visningsprogrammet för XPS

Knapp i verktygsfältet Används för
Knapp i verktygsfältet

Arkiv

Används för

Öppna ett XPS-dokument i visningsprogrammet, spara en kopia av ett dokument, skriva ut ett dokument eller avsluta visningsprogrammet. Du kan också visa dokumentinformation, till exempel författare eller datum då dokumentet skapades.

Knapp i verktygsfältet

Behörigheter

Används för

Ange, ändra och visa dokumentbehörigheter. Du kan också välja vilket konto du vill använda för behörigheter. Om du är författare till dokumentet kan du ange eller ändra dokumentbehörigheter. Om du inte är författare till dokumentet kan du se vilka dokumentbehörigheter du har.

Knapp i verktygsfältet

Signaturer

Används för

Signera dokumentet digitalt, begära signaturer från andra och visa de digitala signaturer som redan används i dokumentet.

Knapp i verktygsfältet
DispositionBild av knappen Disposition i Visningsprogram för XPS
Används för

Visa dokumentets disposition. Ett dokuments sökresultat och digitala signaturer visas också i dispositionsfönstret. (Vissa dokument kanske inte har någon disposition.)

Knapp i verktygsfältet
Skriva utBild av knappen Skriv ut i Visningsprogram för XPS
Används för

Skriva ut ett XPS-dokument. Om behörigheter används i dokumentet bör du se till att du har utskriftsbehörighet innan du försöker skriva ut.

Knapp i verktygsfältet
VisaBild av knappen Visa i Visningsprogram för XPS
Används för

Välj i vilken storlek du vill visa dokumentet. Alternativen är 100 %, miniatyrvisning och helskärm.

Knapp i verktygsfältet

Sökruta

Används för

Söka efter ett ord eller en fras i dokumentet. Sökresultaten visas i dispositionsfönstret.